Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Czerwiec 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. *Efient 5 mg (prasugrel), tabl. powl., 5 mg, 28 szt
*Efient 10 mg (prasugrel), tabl. powl., 10 mg, 28 szt

We wskazaniu: Efient w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA) w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub chorych na cukrzycę lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem.
MZ-PLE-460-8152-18/JM/10;
2272/10;
11.06.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku  a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
/wniosek refundacyjny/
2. Multaq (dronedaron),
tabl.powl., 400 mg, 60 tabl.
/we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z nieutrwalonym (napadowym lub przetrwałym) migotaniem przedsionków, z co najmniej nie jednym towarzyszącym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego:
1. nadciśnienie tętnicze;
2. cukrzyca;
3. przebyty incydent naczyniowo-mózgwy;
4. niewydolność serca klasy I lub II NYHA;
5. wiek co najmnie 75 lat;/
MZ-PLE-460-8152-21/JM/10;
2127/10; 
14.06.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM;
/wniosek refundacyjny/
3. Leczenie stwardnienia rozsianego produktami leczniczymi zawierającymi interferon beta MZ-PLE-460-10165-101/GB/10;
2200/10;
15.06.2010
analizy i wydania opinii na temat wiarygodności dostarczonych przez podmioty odpowiedzialne dowodów naukowych potwierdzających skuteczność terapii po 3 roku leczenia
4. Ambulatoryjna opieka zdrowotna
Anulowano: MZ -OZG-73-21336-7/JC/10 z dn. 28.09.2010; 3420/10
MZ-OZJ-73-21336-1/JC/10;
2196/10;
16.06.2010

przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
5. Ambulatoryjna opieka zdrowotna
Anulowano: MZ -OZG-73-21336-7/JC/10 z dn. 28.09.2010; 3420/10
MZ-OZJ-73-21336-3/JC/10;
2198/10;
16.06.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
6. lecznictwo szpitalne
Anulowano: MZ -OZG-73-21336-7/JC/10 z dn. 28.09.2010; 3420/10
MZ-OZJ-73-21336-2/JC/10;
2197/10;
16.06.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego
7. lecznictwo szpitalne
Anulowano: MZ -OZG-73-21336-7/JC/10 z dn. 28.09.2010; 3420/10
MZ-OZJ-73-21336-4/JC/10;
2199/10;
16.06.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego
8. lecznictwo szpitalne
Anulowano: MZ -OZG-73-21336-7/JC/10 z dn. 28.09.2010; 3420/10
MZ-OZJ-73-21336-5/JC/10;
2200/10;
16.06.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego
9. Taflotan® (tafluprost) w leczeniu nadciśnienia ocznego bądź jaskry z owartym kątem przesączania.
MZ-PLE-460-8365-279/GB/10;
2177/10;
17.06.2010
dokonanie ponownej oceny na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 118 poz.989)
10. Femostol Conti® (dydrogesteron/estradiol) MZ-PLE-460-8365-278/GB/10;
2178/10;
17.06.2010
przygotowania rekomendacji odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii lekowej.
11. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu Tarceva® (erlotynib)
Wycofano: MZ-PLE-460-8365-439/GB/11 z dn. 01.07.2011; 2749
MZ-PLE-460-8365-277/GB/10;
2179/10;
17.06.2010
MZ-PLE-460-8365-347/GB/10;
MZ-PLE-460-8365-362/GB/11;
MZ-PLE-460-8365-398/GB/11; 16.03.2011; 1146
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
12. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego gefitynib (Iressa®) MZ-PLE-460-8365-277/GB/10;
2179/10;
17.06.2010
MZ-PLE-460-8365-347/GB/10;
9.11.2010
MZ-PLE-460-8365-362/GB/11;
5.01.2011
przygotowanie rekomendacji prezesa dla przedmiotowego świadczenia w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego w sprawie jego zakwalifikowania jko świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy, lub procentowy, lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji, przy uwzględnienieu treści projektu terapeutycznego programu zdrowotnego zaproponowanej przez konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej
13. Arixtra® (fondaparynux sodu)                     We wskazaniu: żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego- prewencja pierwotna MZ-PLE-460-8365-282/GB/10;
2273/10;
18.06.2010
dokonania ponownej oceny technologii lekowej na podstawie art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych raz ustawy o cenach (Dz.U. z 2009 roku, nr 118 poz.989)
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl