Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 10/2010

26 kwietnia 2010 r. odbędzie się X posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska do następujących wniosków refundacyjnych:

  • w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku quetiapinum (Ketilept®) w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich epizodów manii związanych z chorobą dwubiegunową
  • w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku olanzapinum (Zolafren®):
    • w leczeniu zaburzeń schizofrenii, schizofrenicznych i urojeniowych 
    • w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń, zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, u pacjentów, u których w terapii epizodów manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olazapiną
  • w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku rosuvastatinum (Crestor®) w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu II a, w tym rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii) lub mieszanej dyslipidemii (typu II b) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające (wniosek refundacyjny).
  • Podczas posiedzenie zostanie także przygotowana opinia na temat projektu programu zdrowotnego:

    „Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim” przedstawionego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl