Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Kwiecień 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. Profilaktyka ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego acidum mycophenolicum (Myfortic®); MZ-PLE-460-8365-232/GB/10;
1177/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
2. Profilakyka ostrego odrzucania przeszczepu u pacjentów, u których otrzymali allogiczny przeszczep nerki, serca lub wątroby przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancje czynną mofetili mycophenolas (m.in.. Cell Cept®); MZ-PLE-460-8365-232/GB/10;
1177/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
3. Profilaktyka odrzucenia narządu u dorosłych biorców alogenicznych przeszczepów nerek lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucenia przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancje czynną ewerolimus (Certican®); MZ-PLE-460-8365-232/GB/10;
1177/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
4. Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek, obarczonych małym lub umiarkowanym ryzykiem immunologicznym odrzucenia przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancje cynną syrolimus (Rapamune®) MZ-PLE-460-8365-232/GB/10;
1177/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
5. Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub wątroby oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów przy wykorzystaniu produktu leczniczego takrolimus (Advagraf®) MZ-PLE-460-8365-232/GB/10;
1177/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
6. Profilaktyka odrzucenia przezczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek, wątroby lub serca oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi przy wykorzystaniu produktu leczniczego takrolimus (Prograf®) MZ-PLE-460-8365-232/GB/10;
1177/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
7. Leczenie ciężkich postaci łuszczycy oraz ciężkich zaburzeń rogowacenia skóry przy wykorzystaniu produktu leczniczego Neotigason® (acitretinum)
MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
8. Leczenie jaskry otwartego kąta przesączania przy wykorzystaniu produktów leczniczych:
a. zawierających substancję czynną bimatoprostum;
b. zawierających substancję czynną latanoprostum;
c. zawierających substancję czynną travoprostum;

MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010

Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
9. Leczenie choroby i zespołu Parkinsona przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną biperidenum.

MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
10. Leczenie choroby i zespołu Parkinsona przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną trihexyphenidylum
MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
11. Leczenie choroby i zespołu Parkinsona przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną ropinirolum
MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010
Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-3/GB/12
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
12. Leczenie cukrzycy przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną acarbosum
MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010
Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13.
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
13. Leczenie nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca  u pacjentów z zaburzoną czynnościa skurczową lewej komory przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną candesartanum.

MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010

Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
14. Leczenie nadciśnienia tętniczego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną eprosartanum.
MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
15. Leczenie ciężkich postaci łuszczycy oraz ciężkich zaburzeń rogowacenia skóry przy wykorzystaniu produktu leczniczego Neotigason® (acitretinum)
MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010
przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
16. Leczenie nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wiecowej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną perindoprilum a także perindoprilum w połączeniu z innym lekiem obniżającycm ciśnienie tętnicze

MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010

Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
17. Leczenie mukowiscydozy u pacjentów z wartościami FVC powyżej 40% przy wykorzystaniu produktu leczniczego Pulmozyme® (dornasum alfa)

MZ-PLE-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania  rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji;
18. IRBESARTAN w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz współistniejącej choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2
MZ-PLW-460-8365-233/GB/10;
1178/10;
02.04.2010

MZ-PLE-460-8365-414/GB/11;
28.04.2011
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania Lub warunków jego realizacji;
19. Leczenie inhibitorami TNF-a świadczeniobiorców z ciężką aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
MZ-PLE-460-9735-47/BRB/10;
1274/10;
12.04.2010
przygotowania rekomendacji dla zmiany warunków realizacji świadczenia w odniesieniu do terapeutycznego programu zdrowotnego;
20. Leczenie reaumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
MZ-PLE-460-9735-45/BRB/10;
1275/10;
12.04.2010
przygotowania rekoemdnacji dla zmainy poziomu oraz sposobu finansowania, a także zmiany warunków realizacji świadczenia w odneisieniu do terapetycznego programu zdrowotnego;
21. Leczenie reumatologicznego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych.
MZ-PLE-460-9735-46/BRB/10;
1276/10;
12.04.2010
przygotowania rekomendacji dla zmiany warunków realizacji świadczenia w odniesieniu do terapeutycznego programu zdrowotnego;
22. Preotact ® (parathormon)
MZ-PLE-460-8365-239/GB/10;
1290/10;
13.04.2010
przygotowania rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii lekowej;
23. Citaxin ® (citalopram)
MZ-PLE-460-8365-239/GB/10;
1290/10;
13.04.2010
przygotowania rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii lekowej;
24. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010-2014 "POLGRAFT"
MZ-PZ-TSZ-440-5385-16/SP/10;
1333/10;
15.04.2010
przygotowania opinii o projekcie programu zdrowotnego;
25. Campral ® (acamprosatum)
MZ-PLE-460-8365-244/GB/10;
1365/10;
19.04.2010
przygotowania rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych;
26. Leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości przy wykorzystaniu produktu leczniczego Zometa (kwas zolendronowy)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji  w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków ich realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
27. Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej przy wykorzystaniu produktu leczniczego Glivec (imatynib)

MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010

Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków ich realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
28. Leczenie zespołów mielodysplastycznych/mieloproliferacyjnych przy wykorzytsaniu produktu leczniczego Glivec (imatynib)

MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010

Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków ich realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestadndardowej);
29. Leczenie guzowatych włókniakomięsaków skóry przy wykorzystaniu produktu leczniczego Glivec (imatynib)

MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010

Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków ich realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestadndardowej);
30. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego Afinitor (ewerolimus)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków ich realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestadndardowej);
31. Leczenie raka płuca o histologii innej niż w przeważający stopniu płaskonabłonkowa przy wykorzystaniu produktu leczniczego Avastin (bewacizumab)
Terapia skojarzona produktem Avastin® z chemioterapią opartą o paklitaksel, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
MZ-PLE-460-8365-389/GB/11;
821
23.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków ich realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestadndardowej);
32. Leczenie raka sutka przy wykorzystaniu produktu leczniczeg Avastin (bewacizumab)
MZ-PLE-460-8365-239/GB/10;
1290/10;
13.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego reaizacji w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
33. Leczenie zaawansowanego mięsaka tkanek miękkich przy wykorzstaniu produktu leczniczego Yondelis (trabektedyna)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego reaizacji w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzacych w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
34. Leczenie raka jajnika przy wykorzystaniu produktu leczniczego Yondelis (trabektydyna)

MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestadndardowej);
35. Leczenie pacjentów z chłoniakiem grudkowym przy wykorzystaniu produktu leczniczego Zevalin (ibritumomab tiuksetan)
„Leczenie konsolidacyjne, po indukcji remisji, wcześniej nie leczonych pacjentów z chłoniakiem grudkowym przy wykorzystaniu produktu leczniczego Zevalin (ibritumomab tiuksetan)”
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010

MZ-PLE-460-8365-379/GB/11
08.02.2011

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
36. Leczenie zespołów mielodysplastycznych przy wykorzystaniu produktu leczniczego Vidaza (azacytydyna)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
37. Leczenie ostrej białaczki szpikowej przy wykorzystaniu produktu leczniczego Vidaza (azacytydyna)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
38. Leczenie chłoniaków nieziarnistych przy wykorzystaniu  produktu leczniczego Ribomustin (bendamustyna)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
MZ-PLE-460-8365-377/GB/11;
511;
04.02.2011
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
39. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej przy wykozystaniu produktu leczniczego Ribomustin (bendamustyna)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
MZ-PLE-460-8365-377/GB/11;
511;
04.02.2011
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
40. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabCampath (alemtuzumab)
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
41. Leczenie niedoborów aminokwasów dla pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego przy wykorzstaniu produktu leczniczego Vamin 18
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
MZ-PLE-460-8365-422/GB/11;
17.05.2011
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
42. Leczenie akromegalii przy wykorzystaniu produktu leczniczego Somavert
MZ-PLE-460-8365-246/GB/10;
1378/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansownia, lub warunków jego realizacji w odniesieniu  do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej);
43. Fizjoterapia ambulatoryjna
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
44. Fizjoterapia domowa
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
45. Rehabilitacjia ogólnoustrojowa, w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów w szczególności po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
46. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
47. Rehabilitacja słuchu i mowy
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
48. Rehabilitacja wzroku
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
49. Rehabilitacja ogólnoustrojowa
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
50. Rehabilitacja neurologiczna
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
51. Rehabilitacja pulmonologiczna
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
52. Rehabilitacja kardiologiczna
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
53. Zabieg typu "fango"
MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10;
1399/10;
20.04.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansownia przedmiotowego świadczenia, lub warunków jego realizacji;
54. Świadczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi w zakresie dot. soczewek okularowych korekcyjnych, soczewek kontaktowych leczniczych
MZ-PLW-463-10323-2/EG/10;
1421/10;
21.04.2010
przygotowanie rekomendacji w zakresie zmian dotyczących świadczenia gwarantowanego z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl