Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Marzec 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. *Ketilept (quetiapinum), 25 mg, 30 tabl
*Ketilept (quetiapinum), 100 mg, 60 tabl.
*Ketilept (quetiapinum), 200 mg, 60 tabl.
*Ketilept (quetiapinum), 300 mg, 60 tabl.
We wskazaniu: leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów manii związanych z chorobą dwubiegunową
MZ-PLE-460-8152-9/JM/10
884/10
15.03.2010
przygotowania oceny raportu w sparwie oceny leku  a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
/wniosek refundacyjny/
2. *Crestor (rosuvastatinum),5 mg,28 tabl.
*Crestor (rosuvastatinum),10 mg,28 tabl.
*Crestor (rosuvastatinum),20 mg,28 tabl.
*Crestor (rosuvastatinum),30mg,28 tabl.
We wskazaniu: pierowtna hipercholesterolemia (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. 
MZ-PLE-460-8152-10/JM10
885/10
15.03.2010
przygotowania oceny raportu w sparwie oceny leku  a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
/wniosek refundacyjny/
3. Kapsułki twarde w opakowaniu 30 sztuk:
*Zolafren (olanzapinun), 5 mg
* Zolafren (olanzapinun), 7,5 mg
*Zolafren (olanzapinun), 10 mg
Tabletki powlekane w opakowaniu 30 szt:
*Zolafren ( olanzapinun), 5 mg
*Zolafren (olanzapinun), 10 mg
We wskazaniu: leczenie zaburzeń typu schizofrenii, schizotypowych i urojeniowych
MZ-PLE-460-8152-12/JM/10
886/10
15.03.2010
MZ-PLE-460-8152-12/JM/10
1308/10
14.04.2010
przygotowania oceny raportu w sparwie oceny leku  a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
/wniosek refundacyjny/
4. Leczenie hiperfenyloalaninemii (HPA) u pacjentów z worodzonym niedoborem tetrahydrobiopetryny (BH4) MZ-PLE-460-1044301/BRB/10;
757/10
04.03.2010
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w sparwie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania, lub warnków jego realizacji w ramach terapuycznego programu zdrowotnego NFZ
5. *Mozarin (escitalopranum), 5 mg, tabl. powl.; *Mozarin (escitalopranum), 10 mg, tabl. Powl.; *Mozarin (escitalopranum), 15 mg, tabl. powl.; *Mozarin (escitalopranum), 20 mg, tabl. powl.; MZ-PLE-460-8152-13/JM/10
1110/10
31.03.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a takżę stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM;
/wykaz leków refundowanych/
6. *Cymbalta (duloksetyna), 60 mg, kaps. dojel. twarde; *Cymbalta (duloksetyna), 30 mg, kaps. dojel. twarde; MZ-PLE-460-8152-14/JM/10;
1111/10
31.10.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a takżę stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM;
/wykaz leków refundowanych/
7. Emend (aprepitant), 80+80+150 mg, kaps. MZ-PLE-460-8152-15/JM/10;
1112/10
31.03.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a takżę stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM;
/wykaz leków refundowanych/
8. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2014 POLKARD MZ-PZ-P-404-5675-1/PC/10;
837/10
11.03.2010
przygotowania opinii o projekcie programu zdrowotnego
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl