Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Luty 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. Leczenie akromegalii przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną octreotidum (Sandostatin®, Sandostatin Lar®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji  w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
2. leczenie akromegalii przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną lanreotidum (Somatuline Autogen®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji  w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
3. leczenie  pierwotnych gruczolaków przysadki przy wykorzystaniu produktow leczniczych zawierających substancję czynną lanreotidum (Simatuline Autogen®, Samotuline PR®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji  w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
4. leczenie ostrej białaczki limfobiastycznej przy wykorzystaniu produktu leczniczego zawierającego substancję czynną idarubicinum (Zavedos®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji  w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
5. leczenie raka sutka przy wykorzystaniu produktu leczniczego docetaxelum (Taxotere®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji  w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
6. leczenie raka gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego docetaxelum (Taxotere®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji  w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
7.

leczenie ostrej białaczki szpikowej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną cytarabinum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
8.

leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną cytarabinum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
9.

leczenie chłoniaków nieziarnistych przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną cytarabinum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
10.

leczenie schorzeń określonych kodami ICD-10: C84 (rozszerzenie 0-5) przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substnację czynną cytarabinum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
11. leczenie raka gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną bicalutamidum MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
12. leczenie i zapobieganie ostrej hyperurykemii w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u chorych na nowotwory złosliwe układu krwiotwórczego z dużą całkowitą masą nowotworu, w przypadku ryzyka szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy nowotowru na początku chemioterapii przy wykorzystaniu produktu leczniczego rasburicasum (Fasturtece®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
13. zapobieganie powikłaniom kardiologicznym w przypadku stosowania schematów leczenia zawierających w swym składzie antybiotyki przy wykorzystaniu produktu leczniczego dexrazoxani hydrochloridum (Cardioxane®) MZ-PLE-460-8365-193/GB/10;
397/10; 02.02.10
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
14. Victoza (liraglutyd) - roztwór do wstrzykiwań 6mg/ml MZ-PLE-460-8365-200/GB/10;
429/10 04.02.2010
wniosek o umieszczenie produktu leczniczego w wykazie leków refundowanych i w tym celu przygotowanie oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej.
15. leczenie ostrego dziedzicznego obrzęku naczyniowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego ikatybant (Firazyr®) MZ-PLE-460-8365-199/GB/10;
443/10 05.02.2010
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z okresleniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.
16. długodziałające analogi insulinowe w leczeniu cukrzycy tyou I oraz typu II:
1. detemir (Levemir Penfil ®)
2. glargine (Lantus®)
MZ-PLE-460-8365-203/GB/10;
469/10  09.02.2010
przygotowania analizy bezpieczeństwa  
17. zaopatrzenie w wyroby medyczne bedące przedmiotami ortopedycznymi  - zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 sztuk MZ-PLW-463-10323-1/EG/10
482/10   10.02.2010
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej dotyczącej zmiany warunków realizacji świadczenia
18. Onglyza (saksagliptyna) 5 mg, 30 tabletek - wykaz leków refundowanych MZ-PLE-460-8365-205/GB/10;
505/10  11.02.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku oraz stanowiska Rady Konsultacyjnej 
19. zakres świadczeń udzielanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich wykonywania MZ-MD-073-824-1/JC/10; 603/10 
19.02.2010
przygotowania rekomendacji Prezesa w celu dokonania poprawek wynikających z rekomendacji Rady Konsultacyjnej nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r.;
20. leczenie przewlekłego WZW typu B lub C MZ-PLE-460-8365-212/GB/10; 614/10  
22.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych
21. leczenie przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę MZ-PLE-460-8365-212/GB/10; 614/10  
22.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych
22. leczenie przewlekłego WZW typu B MZ-PLE-460-8365-212/GB/10; 614/10  
22.02.2010
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji (wg. załączonych projektów)
23. leczenie przewlekłego WZW typu C MZ-PLE-460-8365-212/GB/10; 614/10  
22.02.2010
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji (wg. załącznych projektów)
24. Galvus (wildagliptyna),
- 50 mg, 28 tabletek
- 50 mf, 56 tabletek
wykaz leków refudowanych
MZ-PLE-460-8365-210/GB/10; 633/10   
24.02.10
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej
25. Instanyl (cytrynian fentanylu)
- 50µg/dawkę, 10 dawek;
- 100µg/dawkę, 20 dawek;
- 200µg/dawkę, 40 dawek;
wykaz leków refundowanych
MZ-PLE-460-8365-211/GB/10; 634/10
24.02.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rada Konsultacyjnej 
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl