Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Projekt Joint Action 2010-2012

Dnia 1 stycznia 2010 rozpoczął się, mający trwać 3 lata (do grudnia 2012), Projekt EUnetHTA Joint Action 2010-2012. Jest to kolejny projekt współpracy europejskich Agencji HTA.

Celem Projektu jest:

  1. Opracowanie ogólnej strategii oraz modelu biznesowego dla stabilnego rozwoju współpracy w dziedzinie HTA w Europie.
  2. Opracowanie narzędzi i metod HTA
  3. Wdrożenie oraz przetestowanie opracowanych narzędzi i metod.

Uczestnicy Projektu zakładają że Projekt Joint Action ułatwi wprowadzenie rozwiązań, które pokonają bariery utrudniające obecnie współpracę. Projekt  Joint Action będzie opierał się na metodach i narzędziach opracowanych podczas poprzednich projektów EUnetHTA.

Dzięki ciągłej wymianie informacji projekt Joint Action będzie w stanie sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom wykonawców i użytkowników raportów HTA w całej Europie. Projekt Joint Action opracuje mechanizmy wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Budżet Projektu wynosi blisko 6 mln EUR. Projekt uzyskał współfinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach Health Programme’s 2009 Work Plan.

Projekt EUnetHTA Joint Action jest podzielony na 8 komponentów (tzw. Working Packages - w skrócie WP).

Komponent Instytucja odpowiedzialna
WP1.Coordination National Board of Health of Denmark
WP2.Dissemination Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (lider)
SBU, Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, Sweden
WP3.Evaluation NETSCC, NIHR Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre, UK
WP4.Core HTA
Work Stream A. Development, maintenance and utilisation of the HTA Core Model
Work Stream B. Core HTA production
THL, National Institute for Health and Welfare, Finland (Lider)
AGENAS, Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari Regionali, Italy
WP5.Relative Effectiveness of Pharmaceuticals CVZ, Health Care Insurance Board, Netherlands (lider)
HAS, Haute Autorité de Santé, France
WP6.European HTA Information Management System KCE, Belgian Health Care Knowledge Centre, Belgium (Lider)
DIMDI, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentationund Information, Germany
WP7.New Technologies
Work Stream A. Facilitating evidence generation
Work Stream B. (pre-market/-reimbursement) assessment of new non-pharmaceutical health technologies
HAS, Haute Autorité de Santé, France (Lider)
LBI-HTA, Ludwig Boltzman Insitute, Health Technology Assessment, Austria (Work Stream B)
WP8. Strategy & Business Model Development National Board of Health, Denmark (Lider)


AOTM poprzez koordynację i realizację zadań związanych z tzw. capacity building jest wspólodpowiedzialna za przygotowanie Modelu Biznesowego w ramach WP 8 oraz uczestniczy w pracach (udział ekspertów AOTM) komponentów WP4, WP 5 oraz WP 6.

Od roku 2009 AOTM zmieniła swój status w ramach współpracy EUnetHTA z „collaborating partner” („partner współpracujący”, którym była w latach 2006-2008) na „associated partner” (partner stowarzyszony). Zmiana ta jest bardzo korzystna, gdyż umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie się AOTM w prace EUnetHTA daje przedstawicielom AOTM prawo głosu podczas Walnych Zgromadzeń oraz możliwość wykorzystywania wszystkich osiągnięć wypracowanych podczas projektu.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl