Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Styczeń 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1 Zarzio® (filgrastym) w leczeniu neutropenii w chorobach nowotworowych w ramach wykazu leków refundowanychm MZ-PLE-460-8365-190/GB/10 345/10   29.01.2010 przygotowania analizy skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania biopodobnego preparatu czynnika wzrostu kolo
2 leczenie raka okrężnicy i dbytnicy z przerzutami oraz leczenie uzupełniające raka okrężnicy stopnia III (Duke C) przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substnację czynną oxaliplatinum MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010
Zlecenie wycofano pismem MZ-PLE-460-8365-384/GB/11
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadcze gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
3 leczenie schorzeń określonymi kodami ICD-10:C38.2, C47 (rozszerzenie 0-2, 4-9), C48 (rozszerzenie 0-2, 8), C74 (rozszerzenie 0-1,9) oraz C92.4, przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną isotretinoinum MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010
Zlecenie wycofano pismem MZ-PLE-460-8365-384/GB/11
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
4 lezenie białaczki włochatokomórkowej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną interferonum alfa MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
5

leczenie chłoniaków skórnych z komórek T przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną interferonum alfa „2a”

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
6 leczenie chłoniaków nieziarnistych typu grudkowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną interferonum alfa MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
7 leczenie przewlekłej białaczki szpikowej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną interferonum alfa MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
8

leczenie czerniaka przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierającyh substancję czynną interferonum alfa „2b”

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
9 leczenie szpiczaka mnogiego przy wykorzstaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną MZ-PLE-46-8365-176/GB/09 193/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
10 iniekcja doszklistkowa przeciwciała monoklonalnego w celu leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) MZ-OZE-073-20012-1/DP/10 196/09; 14.01.2010 przygotowania rekomendacji dla świadczenia, które będzie rozliczane w ramach nowotworzonej jednorodnej grupy pacjentów (B02) jako procedura o kodzie 14.762 według klasyfikacji ICD-9
11

chemioterapia z użyciem substancji czynnych: doxorubicinum, doxorubicinum liposomanum, doxorubicinum liposomanum pegylatum,  irinotecanum, topotecanum, vinblastinum,

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r. (w zakresie topotecanum)

MZ-PLE-460-8365-162/GB/10 1/10; 04.01.2010 MZ-PLE-460-8365-167/GB/10 80/10; 07.01.2010
MZ-PLE-460-8365-183/GB/10; 201/10 15.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowych świadczeń jako gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotej polegających na zastosowaniu chemioterapii z użyciem substancji czynnych
12

chemioterapia z użyciem substancji czynnych: busulfanum, ifosfamidum, lomustinum, topotecanum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r. (w zakresie topotecanum)

MZ-PLE-460-8365-162/GB/10 1/10; 04.01.2010 MZ-PLE-460-8365-167/GB/10 80/10; 07.01.2010
MZ-PLE-460-8365-183/GB/10; 201/10 15.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia określonych świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczeń gwarantowanyh polegających na zastosowaniu chemioterapii z użyciem substancji czynnych.
13 leczenie zespołów depresyjnych przy wykorzystaniu produktu leczniczego tianeptinum (Coaxil®) MZ-PLE-460-8365-159/GB/09
21/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczeia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
14 leczenie choroby Parkinsosna przy wykorzystaniu produktu leczniczeg piribedilum (Pronoran®)

MZ-PLE-460-8365-159/GB/09
21/10; 05.01.2010
MZ-PL-460-14444-3/GB/12; 1975; 19.04.2012

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczeia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
15 leczenie uogólnionego raka jelita grubego przy wykorzystaniu produktu leczniczego cetuximabum (Erbitux®) MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
16 leczenie raka suta przy wykorzytsaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną tamoxifenum MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
17 leczenie chłoniaków nieziarnistych przy wykrzystaniu produktu leczniczego rytuksymabum (MabThera®) MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
MZ-PL-460-14444-3/GB/12; 1975; 19.04.2012
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
18 leczenie złośliwego międzybłoniaka opłucnej przy wyokrzystaniu produktu leczniczego pemetreksed (Alimta®)

MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
19 leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego pemetreksed (Alimta®) MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
MZ-PLE-460-8365-224/GB/10; 975/10; 19.03.2010
MZ-PLE-460-8365-224/GB/10
MZ-PLE-460-8365-271/GB/10
MZ-PLE-460-8365-347/GB/10
MZ-PLE-460-8365-355/GB/10
MZ-PLE-460-8365-362/GB/11
MZ-PLE-460-8365-398/GB/11
MZ-PLE-460-7686-60/MA/11; 9.06.2011; 2373
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
(katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii lub program terapeutyczny)
20 leczenie rak jajnika przy wykorzystaniu produktów zawierających substancję czynną paclitaxelum MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarnatowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
21 leczenie raka sutka  przy wykorzystaniu produktów zawierających substancję czynną paclitaxelum MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarnatowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
22 leczenie raka płuca i oskrzela (niedrobnokomórkowego oraz drobnokomórkowego - odrębnie) przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną paclitaxelum MZ-PLE-460-8365-161/GB/09
25/10; 05.01.2010
MZ-PLE-460-8365-220/GB/10; 865/10  12.03.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarnatowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
23

leczenie nawrotowego raka drobnokomórkowego płuca przy wykrzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną topotecanum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-160/GB/09
26/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarnatowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
24

leczenie raka szyjki macicy przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną topotecanum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-160/GB/09
26/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarnatowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
25

leczenie raka jajnika przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czyną topotecanum

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-8365-160/GB/09
26/10; 05.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarnatowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji.
26 leczenie raka wątrobokomórkowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sorafenib (Nexevar®) MZ-PLE-460-8365-150/GB/09
2/10; 4.01.2010
przygotowania rekomendacji w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sparwie jego zakwalifikowania jko świadczenia gwarantowanego, wraz z okresleniem poziomu finansowania w sposób kowtowy lbo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
27 świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego oraz z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej MZ-PLE-460-8365-162/GB/10
1/10; 04.01.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia określonych świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany ich sposobu finansowania, lub warunków ich realizacji 
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl