Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Eunethta – Projekt 2006-2008

Projekt Eunethta, czyli sieć europejskich organizacji działających w obszarze HTA  powstała 1 stycznia 2006 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) pod przewodnictwem DACEHTA (Duńskiego Centrum HTA).

Pomysł projektu narodził się wyniku opublikowania w listopadzie 2004 przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Usług Zdrowotnych i Opieki Medycznej (powołaną przez Komisję Europejską w lipcu 2004 roku dla zwiększenia możliwości współpracy między krajowymi systemami opieki zdrowotnej) raportu stwierdzającego potrzebę powołania europejskiej sieci łączącej działania z zakresu oceny technologii medycznych (HTA) i formułującego podstawowe zadania, jakie ta sieć miałaby spełniać.

Cele EUnetHTA - Nadrzędnym celem EUnetHTA było stworzenie europejskiej sieci oceny technologii medycznych, która umożliwi skuteczną wymianę informacji między instytucjami ją tworzącymi, zapewniając wsparcie decyzji politycznych w krajach członkowskich oraz opracowanie praktycznych narzędzi temu służących. Ten nadrzędny cel realizowany jest poprzesz szereg celów strategicznych, wśród których wymienić należy: lepszą koordynację działań z zakresu HTA; ograniczenie duplikacji wykonywanych ocen; zwiększenie wkładu HTA w decyzje podejmowane zarówno w krajach członkowskich, jak i na poziomie Unii Europejskiej oraz wsparcie krajów o ograniczonym doświadczeniu w HTA.

EUnetHTA w owym czasie  łączyła 63 organizacje z 32 krajów, w tym 25 krajów Unii Europejskiej, 2 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz 4 krajów spoza Europy (Australii, Kanady, Izraela, USA). Głównym partnerem projektu była wspomniana już wcześniej DACEHTA, która oprócz pełnego zaangażowania w działania projektu odpowiadała za koordynację realizowanych w jego ramach prac pozostałych 33 tzw. „partnerów stowarzyszonych” (associated partners) oraz 29 tzw. „partnerów współpracujących” (collaborating partners).

Od marca 2006 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych działała w projekcie jako partner współpracujący (collaborating partner). AOTM uczestniczyła w pracach realizowanych w ramach grup roboczych zajmujących się komunikacją, wspólnym rdzeniem HTA, adaptacją raportów, nowymi technologiami oraz wzmocnieniem systemowym. W ramach tych działań Agencja uczestniczyła w szeregu spotkań grup roboczych (m.in. w Irlandii, Włoszech, Finlandii, Niemczech) oraz w opracowaniu istotnych dla europejskiej oceny technologii medycznych dokumentów i narzędzi.
Głównym celem przyświecającym idei projektu EUnetHTA było stworzenie trwałej sieci instytucji zajmujących się oceną technologii medycznych w Europie. Mimo, iż formalnym terminem zakończenia projektu był 31 grudnia 2008 roku, plany rozwoju działań zainicjowanych w ramach EUnetHTA wpisane są w jego założenia i opracowywane od początku trwania projektu. W ramach kontynuacji tych działań planowane było m.in. przekształcenie EUnetHTA w trwałą sieć tworzoną przez instytucje członkowskie, z pełniącą funkcje koordynujące sekretariatem.

Trzy lata działalności europejskiej sieci oceny technologii medycznych pozwoliły na zrealizowanie głównego celu projektu, a więc stworzenie trwałej sieci kontaktów i instytucji zajmujących się oceną technologii medycznych. Opracowania i narzędzia powstałe dzięki wspólnej pracy dziesiątek ekspertów są efektywnie wykorzystywane w codziennej pracy organizacji HTA, w tym także polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl