Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Grudzień 2009
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. Avelox® (moxifloxacinum) 40 mg MZ-PLE-46-8365-140/GB/09
1127/09; 10.12.2009
dokonania oceny i wydania rekomendacji do technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
2. leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sitaksentan  MZ-PLE-460-8365141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowania rekomendacji prezesa dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznegi programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.
3. profilaktyka nudności i wymiotów po chemioterapii nowotworów przy wykorzystaniu produktu leczniczego palonsentron (Aloxi®)  MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowania rekomendacji prezesa dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach wykazu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej objetych finansowaniem przez NFZ w sprawie jego zakwalifikowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania lub warunków jego realizacji.
4. leczenie pacjentów z nowotowrem złosliwym oskrzela i płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego docataxelum (Taxotere®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwaraantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego.
5. leczenie pacjentów z rakiem sutka przy wykorzystaniu produktu leczniczego goserelinum (Zoladex®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
Temat zamknięty pismem MZ-PLA-460-15020-296/ISU/12 z dnia 19.10.2012 r.
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwaraantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego.
6.  leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego goserelinum (Zoladex® oraz Zoladex LA) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego
7. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych leuprorelinum (Eligard®) oraz leuprorelinum (Lucrin Depot®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego
8. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych triptorelinum (Diphereline SR®) oraz triptorelinum (Decapeptyl Depot®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego
9. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierrajacych substancję czynną flutamidum  MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowan
10. wykorzystanie produktów leczniczych zawierających substancję czyną octreotidum (Sandostatin®, Sandostatin Lar®) w leczeniu hormonalnie czynnych guzów żołądka, jelit i trzustki MZ-PLE-460-8365/141/GB/09
1129/09 10.12.2009
Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-3/GB/12
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowan
11. wykorzystanie produktu leczniczego zawierającego substancję czynną lanreotidum (Somatuline Autogen®) w leczeniu guzów neuroendokrynnych MZ-PLE-460-8365141/GB/09
1129/09 10.12.2009
Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-3/GB/12
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowan
12. terapia produktem leczniczym Avastin® (bevacizumab) pacjentów cierpiących na wysiekową postać zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

MZ-PLE-460-8365-135/GB/09
1110/09; 09.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania analizy skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa stosowania oraz zasadności finansowania ze środków publicznych ( w ramach jednej z jednorodnych grup pacjentów)
13. leczenie choroby Fabry'ego przy wykorzystaniu produktu leczniczego agalzydaza alfa (Replagal®)  MZ-PLE-460-8365131/GB/09
1071/09 7.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania, lub warunków jego realizacji.
14. filgrastim (neupogen®) - we wskazaniu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u osób poddanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów oraz we wskazaniau mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej. MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

MZ-PLE-460-8365-201/GB/10; 428/10  04.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
15. pegfilgrastim (Neulasta®) we wskazaniu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania gorączki neutropicznej u osób poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów. MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
16. molgramostin (Leucomax®) - we wskazaniu skazaniu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropicznej u osób poddanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
17. levetiracetam (Keppra®) we wskazaniu padaczka

MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 07.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
18. tiagabina (Gabitril®) we wskazaniu padaczka

MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
19. wigabatryna (Sabril®) we wskazaniu padaczka

MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl