Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej

14 grudnia 2009 roku odbędzie się posiedzenie Rady Konsultacyjnej AOTM, podczas którego zostaną przygotowane  stanowiska w sprawie:

  • zasadności zakwalifikowania jako świadczeń gwarantowanych oraz zasadności usunięcia lub zmiany sposobu lub zakresu finansowania lub warunków realizacji programów zdrowotnych określonych w pismach Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2009r.
  • zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia:
    • leczenie chorych z zaawansowanym raka nerki z wykorzystaniem produktu leczniczego Nexavar® (sorafenib) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ;
    • leczenie chorych z zaawansowanym raka nerki z wykorzystaniem produktu leczniczego Torisel® (temsyrolimus) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ;
    • leczenie chorych z rakiem nerkowokomórkowym z wykorzystaniem produktu leczniczego Avastin® (bewacyzumab) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ.
  • zasadności finansowania ze środków publicznych tolterodini hydrogenotartas (Uroflow®) w leczeniu objawowego nadreaktywnego pęcherza moczowego z objawami naglącego i częstego oddawania moczu oraz nietrzymania moczu; leczenie epizodów nieotrzymania moczu u chorych ze stwardnieniem rozsianym; leczenie objawowe pęcherza nadreaktywnego współistniejącego z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, w ramach wykazu leków refundowanych.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl