Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Listopad 2009
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Nazwa międzynarodowa (Inn) Wskazanie ze zlecenia MZ Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Zlecenie dotyczy
1. Serdolect sertindol schizofrenia MZ-PLE-460-8365-103/GB/09 700/09 02.11.2009
MZ-PLE-460-8365-121/GB/09 908/09 23.11.09
 przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego  świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji   
2. Alvesco 160
Alvesco 80 
ciclesonidum astma oskrzelowa MZ-PLE-460-8365-103/GB/09 700/09 02.11.2009
MZ-PLE-460-8365-121/GB/09 908/09 23.11.09
MZ –PLE-460-8365-448/GB/11; 2946; 13.07.2011
 przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji 
oraz zasadności utworzenia wspólnej grupy limitowej dla wszystkich wziewnych sterydowych leków przeciwastmatycznych lub podgrup obejmujących poszczególne substancje czynne
3. pielegniarska opieka długoterminowa     MZ-ZP-Z-0212-16111-14/BW/09 833/09 16.11.2009  
4. Sutent sunitynib leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego MZ-PLE-460-8365-108/GB/09 719/09 05.11.2009
MZ-PLE-460-8365-197/GB/10; 373/10  02.02.2010
przygotowanie rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sparwie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
5. synagis  paliwizumab profilaktyka zakażeń wirusem RS MZ-PLE-460-8365-108/GB/09 719/09 05.11.2009 przygotowanie rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ lub w ramach jednej z jednorodnych grup pacjentów w obrębie leczenia szpitalnego w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.

 

L.p. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Zlecenie dotyczy
1 badania przesiewowe noworodków MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
dokonanie analizay w zakresie oceny efektywności klinicznej i kosztowej.
2 diagnostyka fotodynamicznej terapii laserowej w leczeniu nowotowrów MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
wydania opinii w kwestii zasadności stosowania diagnostyki
3 rehabilitacja kardiologiczna w warunkch domowych z wykorzystanie telemedycyny
MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
dokonania oceny zasadności zastsowania telerehabilitacji kardiologicznej oraz efektywności klinicznej usług w dziedzinie telekonultacji w kardiologii, telekardiologii oraz teleradiologii.
4 program profilatyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz program wczesnego wykrywania raka piersi  MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
przygotowania analizy efektywności 
5 Seroquel XR® (quetiapinum)200 mg, 300 mg, 400mg w terapii objawów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej MZ-PLE-460-8365-112/GB/09
863/09;
dokonania oceny dotyczącego zasadności finansowania technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
6 Vigil® (modainil) w leczeniu narkolepsji i hipersomni idiopatycznej MZ-PLE-460-8365-111/GB/09
862/09;
dokonanaie ponownej oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanch.
7 Bramitob® (tobramycyna) w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej MZ-PLE-460-8365-111/GB/09
862/09;
dokonania ponownej oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
8 leczenie glejków mózgu MZ-PLE-460-9759-2/EM/09 701/09 04.11.2009 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
9 leczenie wtórnej nadczynnosci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowych lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
10 leczenie neowaskulranej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwiazanego z wiekiem MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
   681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowych lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
11 leczenie ostrych porfirii wątronowych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowych lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
12 leczenie inhibitorami TNT-α świadczeniobiorców z ciężką. aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
13 leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów lekimi modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
14 leczenie raka nerki MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
15 leczenia raka piersi MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielnaego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
16 leczenie jelita grubego  MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
17 leczenie białaczki szpikowej  MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.  
18 leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji-  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
19 leczenie chłoniaków złośliwych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
20 leczenie nadpłytkowości samoistnej MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
21 leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji na podstwie art. 31e ust. 1, art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
22 leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
23 leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
24 leczenie stwardnienia rozsianego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
25 leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów o przepiegu agresywnym MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
26 leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej  niewydolności nerek  MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.  
27 leczenie choroby Gauchera MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
28 leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki  MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
29 leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
30 leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
31 leczenie choroby Hurler MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
32 leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
33 leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B w oporności na lamiwudynę MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji h -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
34 leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
35 leczenie choroby Leśniewskiego-Crohna MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
36 leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
37 leczenie tętniczego nadcisnienia płucnego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.  
38 zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
39 leczenie przewlekłych zakażen płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
40 leczenie choroby Pompego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
41 leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
42 leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux-Lamy) MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
43 leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF -1  MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
44 program leczenia w ramach świadczeń chemioterapia niestandardowa MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego  z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji  -  przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania. 
45 świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  MZ-ZP-P-62-11762-77/MS/09
680/09; 03.11.2009
przygotowanie rekomendacji w koniecznym zakresie
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl