Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Ogłoszenie o przetargu

AOTM ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług  telekomunikacyjnych. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 20.11.2009 do godz. 15:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Agencja Oceny Technologii Medycznych, Aleja Lotników 22, 02-668 Warszawa. Szczegóły zamówienia w zakładce Zamówienia Publiczne.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl