Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje publikowane na stronie Internetowej w zakładce „Aktualności” mają jedynie charakter informacji prasowej i nie mogą być traktowane jako stanowiska, rekomendacje lub opinie Rady Konsultacyjnej lub Prezesa AOTM. Oficjalne pisma w tym zakresie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Rekomendacje, Opinie, Stanowiska” na stronie internetowej AOTM i jednocześnie wysyłane do zleceniodawcy. Lakoniczne informacje zawarte w „Aktualnościach” wskazują jedynie ogólny zarys poruszanych podczas posiedzeń Rady Konsultacyjnej tematów i sposób ich rozwiązania.

Przypominamy, że według „starych” zasad wydawania rekomendacji – czyli zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2008 - takowe są publikowane na stronie internetowej w zakładce „Rekomendacje, Opinie, Stanowiska” po zaakceptowaniu przez Ministra Zdrowia i dopiero wtedy należy je traktować jako oficjalne. Natomiast według nowych zasad – czyli znowelizowanej ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rekomendacje wydaje prezes AOTM po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Konsultacyjnej. Dopiero wówczas według określonych w ustawie zasad AOTM niezwłocznie publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl