Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Wrzesień 2009
Lp. Nazwa produktu leczniczego Nazwa międzynarodowa (Inn) Wskazania terapeutyczne Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Przedmiot zlecenia
1. Bayetta®  eksenatyd leczenie cukrzycy typu II MZ-PLE-460-8365-77/GB/09
361/09; 30.09.09
dokonania ponownej oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
2. EXJADE Deferazyroks leczenie nadmiaru żelaza w organizmie u dzieci 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
3. NEURAGEN implant wchłaniany zabiegi rekonstrukcji ubytków nerwów obwodowych  362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania analizy zasadności finansowania ze środków publicznych 
4. POMPA BAKLOFENOWA implantowana pompa infuzyjna zabiegi leczenia dokanałowego spastyczności baklofenem podawanym za pomocą implantowanej pompy infuzyjnej 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania analizy zasadności finansowania ze srodków publicznych 
5. ROACTEMRA Tocilizumab leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów  362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania  jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
6. VELCADE Bortezomib leczenie pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ
7. XIFAXAN Rifaksymina leczenie chorych z zaawansowaną encefalopatią wątrobową 363/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-79/GB/09
MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
8. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A i B czynniki krzepnięcia VIII i IX zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09,               MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z załaczonym projektem w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ  w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
9. AVASTIN Bevacizumab leczenie przerzutowego raka jelita grubego 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
10. ENBREL Etanercept leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-73/GB/10
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
11 ENBREL Etanercept leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
12. HUMIRA Adalimumab leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
13. HUMIRA Adalimumab leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
14. OMNITROPE bipodobny preparat hormonu wzrostu leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnościa przysadki, przewlekłą niewydolnością nerek, zespołem Turnera oraz zespołem Pradera-Williego 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ 
15. ORENCIA Abatacept leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów  349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania  jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
16. REMICADE Infliksimab leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
17. REMICADE Infliksimab leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
18. STELARA Ustekinumab leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
19. SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE (AGRIPPAL,                   FLUARIX, INFLUVAC, VAXIGRIP/VAXIGRIP JUNIOR,   INFLEXAL V) Szczepienia przeciwko grypie profilaktyka przeciwko grypie sezonowej w wybranych grupach ryzyka 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania analizy zasadności finansowania ze srodków publicznych profilaktycznych szczepień przeciwko grypie sezonowej jako szczepień obowiązkowych w wybranych grupach ryzyka  
20. TARCEVA Erlotynib leczenie przerzutowego raka trzustki 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09,                       MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
21.   Doksazosyna terapia nadcisnienia tętniczego 304/09 2009-09-22
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-103/GB/09, 700/09, 04.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji na podstawie art. 31e ust. 1 oraz art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
22.   Doksazosyna terapia łagodnego przerostu gruczołu krokowego

304/09 2009-09-22
MZ-PLE-460-8365-73/GB/10

MZ-PLE-460-8365-103/GB/09, 700/09, 04.11.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji na podstawie art. 31e ust. 1 oraz art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
23. Advantan -
(maść, krem, emulsja) 
methylprednisoloni aceponas  we wskazaniu wyprysk(atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy, wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci.  MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonanie oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych
24. Efient- 5mg, 10mg  prasugrel   miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki, do 12 miesięcy od implantacji stentu w celu zapobiegania zakrzepom MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
25. Uroflow1  - 1 mg;  Uroflow2 -  2 mg;  tolterodini hydrogenotartras  leczenie objawowe nadreaktywnego pęcherza moczowego z objawami naglącego i częstego oddawania moczu oraz nietrzymania moczu u chorych na SM. Leczenie objawowe pęcherza nadreaktywnego współistniejącego z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego  MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
26. Minirin Melt 60 µg, 120µg   desmopressinum  pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 lat z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu. MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
27. leczenie chorych z rakiem nerkowokomórkowym przy wkorzystaniu produktu leczniczego Avastin®  bevacizumab leczenie chorych z rakiem nerkowokomórkowym MZ-PLE-460-8365-71/GB/09
231/09; 10.09.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
28. ABILIFY Aripiprazol schizofrenia 2009-09-02


MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                 MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
29. EZETROL Ezetimibum hipercholesterolemia, pierwotna hipercholesterolemia, homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna, homozygotyczna sitisterolemia 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,             MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
30. GRANOCYTE 34 Lenograstim Mobilizacja komórek krwi obwodowej (mobilizacja komórek krwiotwórczych do krwi obwodowej) 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                 MZPLE-460-8365-93/GB/09

MZ-PLE-460-8365-201/GB/10; 428/10 04.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji

przygotowania oceny skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania przedmiotowego produktu leczniczego
Skrócenie czasu trwania i zmniejszenie nasilenia neutropenii po leczeniu cytostatykami
MZ-PLE-460-8365-201/GB/10; 428/10 04.02.2010 
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
31. LUTEINA Progesteron   161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
32. METYPRED Metylprednizolon   161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                   MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
33. RISPOLEPT CONSTA Risperidon schizofrenia
leczenie schizofrenii w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                    MZPLE-460-8365-93/GB/09


MZ-PLE-460-8365-192/GB/10; 356/10 01.02.2010
przygotowania raportu w sprawie oceny na przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
34. SOLIAN Amisulpiridum schizofrenia 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                    MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
35. SPIRIVA Tiotropium astma oskrzelowa, POChP 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,               MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
36. ZELDOX Ziprasidone schizofrenia 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09,                    MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl