Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Październik 2009

 

tr>

Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Nazwa międzynarodowa (Inn) Wskazanie ze zlecenia MZ Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Zlecenie dotyczy
1. wszczepialny rejestrator arytmii diagnostyka chorych z omdleniami MZ-PLE-460-8365-95/GB/09 przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
2.  hadronoterapia   radioterapia z wykorzystaniem wiązek protonowych MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
3.  implantacja zastawki aortalnej metodą przezskórną oraz metodą przezkoniuszkową   leczenie chorych z zaawansowaną wadą aortalną MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
4. leczenie światłem spolaryzowanym   rehabilitacja lecznicza MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowanie rekomendacji w sparwie zakwalifikowania przedmiotowego swiadczenia jako swiadczenia gwarantowanego, wraz z okresleniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
5.  USG z użyciem środków kontrastujących   diagnostyka zmian ogniskowych wątroby MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego swiadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
6. zastosowanie aparatu MERCI   zastosowania aparatu MERCI w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
7. CYSTADANE Betaina bezwodna leczenie ciężkich, wrodzonych hiperhomocysteinemii (homocystynurii) 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
8. DHC CONTINUS Dihydrocodeine tartrate  zwalczanie silnych bólów nowotworowych oraz bólów przewlekłych o innej etiologii

582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-121/GB/09 , 908/09, 23.11.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu swiadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
9. FLIXOTIDE, FLIXOTIDE DYSK Fluticasonum  we wskazaniu astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz eozynofilowe zapalenie oskrzeli 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09,
MZ-PLE-460-8365-427/GB/11,
27.05.2011 (zlecenie wycofujące wskazanie
)
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmainy jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji 
oraz zasadności utworzenia wspólnej grupy limitowej dla wszystkich wziewnych sterydowych leków przeciwastmatycznych lub podgrup obejmujących poszczególne substancje czynne
10. GLIVEC Imatinibum leczenie przewlekłej białaczki szpikowej  582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmainy jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji 
11. GLIVEC Imatinibum leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmainy jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji. W przypadku wejścia w życie kolejnej wersji przedmiotowego programu terapeutycznego prośba o uwzględnienie w przygotowanej rekomendacji także możliwosci podawania imatynibuw tzw. wyższych dawkach (800 mg/dobę). 
12. INTERFERON ALFA-2A lub INTERFERON ALFA-2B Interferon alfa-2A lub interferon alfa-2B leczenie pacjentów z nowotworem złośliwym nerki  przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierajacych przedmiote substancje czynne

582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
13. MABTHERA Rituximab leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów  582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
14. MIRCERA Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta leczenie niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek  582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
15. NEXAVAR Sorafenib leczenie zaawansowanego raka nerki 582/09 2009-10-23
M-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
16. NPLATE Romiplostym leczenie samoistnej plamicy małopłytkowej 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
17. RELENZA Zanamivir profilaktyka i leczenie grypy 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-132/GB/09; 1112/09 09.12.2009
przygotowania analizy efektywności klinicznej  oraz analizy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania
18. SPRYCEL Dasatinibum leczenie przewlekłej białaczki szpikowej 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
19. TAMIFLU Oseltamivir profilaktyka i leczenie grypy 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-132/GB/09; 1112/09 09.12.2009
przygotowania analizy efektywności klinicznej oraz analizy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania
20. THELIN Sitaksentan leczenie nadciśnienia płucnego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ  w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
21. TORISEL Temsyrolimus leczenie zaawansowanego raka nerki 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ  w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
22. TYSABRI Natalizumab leczenie stwardnienia rozsianego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ  w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
23. VECTIBIX Panitumumab leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego z uwzględnieniem wpływu mutacji KRAS 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ  w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
24. VOLIBRIS Ambrisentan leczenie nadciśnienia płucnego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania  jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
25. HERCEPTIN Trastuzumab leczenie adjuwantowe wczesnego, HER-2 dodatniego raka piersi w 9-tygodniowym schemacie leczenia, zamiast 52-tygodniowego schematu leczenia 379/09 2009-10-05
MZ-PLE-460-8365-83/GB/09
przygotowanie analizy dotyczącej zasadności finansowania ze srodków publicznyuch danej technologii w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ
26. opieka paliatywna i hospicyjna     MZ-ZP-Z-0214-16087-1/KW/09
638/09; 29.10.2009
pilne przygotowanie rekomendacji w koniecznym zakresie, z uwzględnieniem uprawnień Ministra Zdrowia wynikających z art.31 e ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
27. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze     MZ-ZP-Z-0212-16111-3/BW/09
608/09; 26.10.2009
MZ-ZP-Z- 0212-16111-4/BW/09
616/09; 29.10.2009
MZ-ZP-Z-0212-16111-8/BW/09
677/09; 03.11.2009
MZ-ZP-Z-0212-16111-12/BW/09
796/09; 12.11.2009
MZ-ZP-Z-0212-16111-14/BW/09
833/09; 16.11.2009
pilne przygotowanie rekomendacji w koniecznym zakresie, z uwzględnieniem uprawnień Ministra Zdrowia wynikających z art.. 31 e ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fiansowanych ze środków publicznych.
28. świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.      MZ-PLW-463-8928-34/SM/09
542/09; 19.10.2009
MZ-PLW-463-8928-36/SM/09
703/09; 04.11.2009
MZ-PLW-463-8928-37/SM/09
1148/09; 14.12.2009
przygotowanie rekomendacji dla świadczeń opieki zdrowotnej 
29. świadczenia gwarantowane z  zakresu leczenia stomatologicznego     MZ-MD-401-136-8/EHM/09
468/09; 14.10.2009
MZ-MD-401-136-9/EHM/09
523/09; 20.10.2009
potwierdzenia zgodności proponowanych zmian z rekomendacją nr 54/16/2009 z dn. 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wykau śwaidczeń gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych z uwzględnieniem uprawnień Ministra Zdrowia wynikających z art.. 31 e ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych badź pilnego przygotowania rekomendacji w koniecznym zakresie.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl