Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
32 posiedzenie Rady Przejrzystości

12 września odbędzie się 32 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska ws. oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

 1. PKU GEL we wskazaniu: dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - skondensowany, porcjowany preparat w proszku, przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do 10 r.ż. (smak neutralny) oraz dla dzieci od 1 r.ż. do 10 r.ż. (smak malinowy oraz pomarańczowy).

Przygotowanie stanowiska ws. zasadności wydawania zgody na refundację leku:

 1. TALOXA (felbamat) we wskazaniu: padaczka, padaczka lekooporna, padaczka objawowa lekooporna, zespół Westa, padaczka miokloniczna Unverrichta-Lundborga.

Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017-2018”.”

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina”,
 2. „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 65 lat zamieszkałych na terenie powiatu ostrowskiego”,
 3. „Program profilaktyki zdrowotnej - profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich - zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018”,
 4. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy”,
 5. „Fluoryzacja uczniów Gminy Czerniejewo”,
 6. „Program polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka - zajęcia w szkole rodzenia”,
 7. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019”,
 8. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018” (g. Radwanice),
 9. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018”,
 10. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Piaseczno na lata 2016-2018”,
 11. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz”,
 12. „USG piersi dla mieszkanek Powiatu Głogowskiego w przedziale wiekowym 35-49 lat”,
 13. „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2018”.

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl