Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
31 posiedzenie Rady Przejrzystości

29 sierpnia odbędzie się 31 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa oraz porównania efektywności kosztowej produktów antyretrowirusowych stosowanych w poszczególnych schematach leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS z uwzględnieniem porównania skuteczności poszczególnych schematów leczenia pomiędzy sobą oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i wytycznych praktyki klinicznej, rekomendacji klinicznych i refundacyjnych wraz ze wskazaniem podstaw, w oparciu o które opracowano powyższe dokumenty oraz w zakresie zasadności dalszego finansowania ocenionych leków, braku podstaw do dalszego finansowania bądź zmiany zakresu finansowania.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego CALCORT (DEFLAZACORT) we wskazaniach:  sarkoidoza, zespół Ormonda, choroba śródmiąższowa płuc.

 Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Profilaktyka chorób nowotworowych jamy brzusznej" (pow. dzierżoniowski),
  2. „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku" (pow. dzierżoniowski),
  3. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w latach 2017-2019" (m. Dąbrowa Górnicza),
  4. „Bilans 40 i 50-latka" (pow. dzierżoniowski),
  5. „Nie poddaj się grypie" (gm. Piaseczno),
  6. „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016-2018",
  7. „Program profilaktyki dla osób »trzeciego i czwartego wieku« - mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016-2020".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl