Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
30 posiedzenie Rady Przejrzystości

22 sierpnia odbędzie się 30 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska ws oceny leków:

  1. CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL), w ramach programu lekowego: „.Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZSKK (ICD-10 M46.8)",
  2. FARYDAK (PANOBINOSTAT), wynikające ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego programu lekowego "panobiniostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (mnogiego) (ICD-10 C90.0)",
  3. PIXUVRI (PIKSANTRON), we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10 C83, C85)".
  4. METOPIRONE (METYRAPON), we wskazaniu: leczenie zespołu z endogennym zespołem Cushinga - w ramach programu lekowego „Leczenie metyraponem pacjentów z hiperkortyzolemią (ICD 10: E24.0 E24.3 E24.8 E24.9)”.

Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
1. „Program rehabilitacji seniorów - mieszkańców miasta Leszna na lata 2016-2020",
2. „Program z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia - zdrowy senior",
3. „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice",
4. „Program polityki zdrowotnej "Nie nowotworom u dzieci"" (pow. łęczyński),
5. „Jaskra - nie daj się zaskoczyć" (m. Toruń).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl