Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
29 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 sierpnia odbędzie się 29 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „"Zdążyć przed grypą" program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia",
  • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia"

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku ERWINASE (crisantaspasum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10000 j.m./fiolkę, 5 fiol., kod EAN: 5060146290302, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.:

  • C82.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony, w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18 roku życia z anaplastycznymi chłoniakami wielkokomórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja") na pegylowana L-asparginazę pochodzącą z E.coli,
  • C83.5 Chłoniak limfoblastyczny (rozlany), w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18 roku życia z chłoniakami limfoblastycznym T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja") na pegylowana L-asparginazę pochodzącą z E.coli.

Przygotowanie opinii, w tym w aspekcie finansowym, w sprawie zasadności przejścia pacjenta (opis stanu zdrowia pacjenta znajduje się w korespondencji przekazanej Radzie Przejrzystości) z osoczopochodnego czynnik krzepnięcia na rekombinowany czynnik krzepnięcia w jego stanie zdrowia oraz w aspekcie zasadności prowadzenia leczenia profilaktycznego w schemacie opisanym przez ośrodek, pod opieką którego pozostaje pacjent.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl