Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
28 posiedzenie Rady Przejrzystości

8 sierpnia odbędzie się 28 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk ws oceny leków:

 • ATOZET (EZETYMIB + ATORWASTATYNA), we wskazaniu: hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,
 • DIACOMIT (STYRYPENTOL), we wskazaniu: w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem w terapii wspomagającej u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (severe myoclonic epilepsy of infancy [SMEI], Zespół Dravet) w uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem.

Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”

Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego”.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”,
 • „Powiatowy Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego "Czas na przegląd"” (powiat tczewski),
 • „Gminny program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny”,
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” (m. Opole),
 • „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności mieszkańców Białegostoku metodą Naprotechnologii”.

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku NOXAFIL (posaconazolum), zawiesina doustna 40 mg/ml, 105 ml, kod EAN: 5909990335244, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.:
1. w ramach listy aptecznej:

 • ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia,
 • chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia,
 • nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia,

wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii,

2. w chemioterapii:

 • ostra białaczka limfoblastyczna standardowego lub pośredniego ryzyka - u dzieci do 18 roku życia,
 • chłoniaki złośliwe - u dzieci do 18 roku życia,
 • nowotwory lite - u dzieci do 18 roku życia,

a) otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub,
b) wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl