Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
27 posiedzenie Rady Przejrzystości

1 sierpnia odbędzie się 27 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk ws oceny leków:

 1. JAKAVI (ruksolitynib) w ramach programu lekowego: "Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 D47.4”,
 2. ICLUSIG (ponatynib), w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (ICD-10 C92.1)”.

Przygotowanie opinii na temat dostępnych dowodów naukowych dla proponowanych zmian do opisu programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (ICD-10 C92.1)".

Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny””.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na terenie powiatu opolskiego na lata 2016-2018”,
 2. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Czempiń na lata 2016-2018”,
 3. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”,
 4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście i gminie Piaseczno na lata 2016-2018”,
 5. „Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie HPV na lata 2016-2017” (gm. Pokój),
 6. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nędza”,
 7. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy”,
 8. „Program szczepień przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn powyżej 65. roku życia w Mieście Zielonka w 2016 r.”,
 9. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób powyżej 65 roku życia) na lata 2016-2020” (gm. Pierzchnica),
 10. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2013-2015 roku zameldowanych na terenie Miasta Zielonka”,
 11. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Baćkowice w latach 2016-2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”,
 12. „Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko zakażaniom pneumokokowym wśród dzieci dwuletnich z terenu Miasta Iławy”.

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, leków zawierających substancję czynną desmopressinum.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl