Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
26 posiedzenie Rady Przejrzystości

25 lipca odbędzie się 26 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk ws oceny leków:

  1. OZURDEX (deksametazon) – implant doszklistkowy z aplikatorem, w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) (ICD-10 H 35.8)".

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń jako gwarantowanych:

  1.  „Kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego",
  2. „Kompleksowa opieka nad pacjentami poddawanymi endoprotezoplastyce stawu biodrowego".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1.  „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci miedzy 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016-2018",
  2. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016-2018",

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, leków zawierających substancje czynne: donepezilum, rivastigminum, quetiapinum.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl