Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat w sprawie seminarium organizowanego przez AOTM

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącym zasadności pobierania opłat za seminarium, które Agencja organizuje w dniu 14 października 2009 roku, informujemy, że jest to zgodne z prawem. Taką możliwość daje nam zapis w art. 31 t ust. 2 znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2009 nr 118 poz.989).

AOTM jest państwową jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną. Część  zadań wykonywanych przez Agencję jest finansowana ze środków publicznych. Są to zadania, o których mowa w art. 31 n pkt 1 lit. a oraz pkt 2,3,5 w/w Ustawy. Dotacja ta nie obejmuje pkt. 4 tego artykułu, który mówi o prowadzeniu działalności szkoleniowej.

Zadania Agencji są finansowane z budżetu państwa tylko częściowo, występuje więc konieczność prowadzenia innych przewidzianych ustawowo form działalności, które pozwolą w pełni sfinansować zadania wykonywane przez Agencję, w tym działalność szkoleniową.

Organizowane przez Agencję seminarium nie ma jedynie charakteru informacyjnego o czym świadczy załączona Agenda. Do udziału w nim w charakterze prelegentów zostali również zaproszeni eksperci spoza AOTM. Ponadto informujemy, że poprzednio organizowane spotkania informacyjne dla przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego były finansowane z budżetu projektu twinningowego, który strona polska realizowała ze stroną francuską i to umożliwiło bezpłatny udział podmiotów odpowiedzialnych w tego rodzaju spotkaniach. W związku z powyższym Agencja nie może odstąpić od pobierania opłat za prowadzenie szkoleń i ponosić samodzielnie kosztów ich organizacji.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl