Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
25 posiedzenie Rady Przejrzystości

18 lipca odbędzie się 25 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska ws oceny leku:

  1. TAFINLAR (dabrafenib) + MEKINIST (trametynib), we wskazaniu: w ramach programu lekowego: "Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020",
  2. „Program z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój".

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, leków zawierających substancje czynne: interferonum alfa-2a, posaconazolum, lakozamid, sunitynibum, amitriptilinum, carbamazepinum, diclofenacum, dinatrii clodronas, capecitabinum, lamivudinum, prednisonum, tacrolimusum, haloperidolum, olanzapinum.

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl