Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat - definicja komórki organizacyjnej będącej oddziałem szpitalnym

Na podstawie art. 31o ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że dla użytego w Ogłoszeniu z dnia 30.06.2016 r. dotyczącym wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, sformułowania „komórka organizacyjna będąca oddziałem szpitalnym” stosowana jest definicja podana w Ankiecie:

przyjęto definicję komórki organizacyjnej będącą oddziałem szpitalnym jako pojedynczą komórkę wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą posiadającą kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego z części „4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej” (z wyłączeniem stacji dializ (4132) oraz izby przyjęć (4900), szpitalnego oddziału ratunkowego (4902), bloku operacyjnego (4910), sali porodowej (4912), apteki szpitalnej/zakładowej/działu farmacji (4920), działu anestezjologii (4950)) w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r, poz. 594 z późn. zm.) oraz realizującą świadczenia w rodzaju leczenia szpitalnego.”

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl