Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
23 posiedzenie Rady Przejrzystości

11 lipca odbędzie się 23 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

 

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

1) BOTOX (toksyna botulinowa), we wskazaniu: w ramach programu lekowego: „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (Botox) (ICD- 10 I61, I63, I69)”
2) TARGIN (oksykodon + nalokson), we wskazaniu: silny, przewlekły ból nienowotworowy, który może być właściwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych
3) OPDIVO (niwolumab), we wskazaniu: w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C34)”
4) CYRAMZA (ramucyrumab), we wskazaniu: w ramach programu lekowego: "Leczenie zaawansowanego raka żołądka ramucyrumabem (ICD-10 C16)"
5) MODULEN IBD (środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego), we wskazaniu: dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2 (transformujący czynnik wzrostu beta-2) w indukcji remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

 

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

1) „Program wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy” (woj. wielkopolskie)
2) „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Gminy Cegłów na lata 2017-2019”
3) „W zdrowiu ku dorosłości – edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety” (m. Konstancin-Jeziorna)
4) „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016-2018”
5) Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2016 r.”

 

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl