Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat - projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych.

  • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
  • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie,
  • Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
  • Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie,

 Projekty taryf

Uwagi do przedmiotowych projektów taryf będą przyjmowane do dnia 8 lipca 2016 roku, za pomocą poniższego formularza. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

 Formularz do składania uwag

Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Aby wysłać formularz należy wykorzystać pole w jego prawym górnym lub dolnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta poczty e-mail, wyśle Ankietę na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

Raport z załącznikami

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl