Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
 
Zgodnie z trendami światowymi dot. zmiany modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kierunku rozszerzenia opieki środowiskowej przyjęto wysokości taryf, które w swoim założeniu mają przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie.
 
Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone przez NFZ zostały zwiększone o:
  • 20% w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych,
  • 25% w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową,
  • 10% w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci,
  • 5% w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.
 
Taryfy zostały ustalone względem aktualnych średnich cen punktu ustalonych przez NFZ w umowach z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Obwieszczenie

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl