Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.
Obwieszczenie obejmuje taryfy dla następujących świadczeń:
 
Zabiegi endowaskularne – w tym: 
 • Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
 • Zabiegi endowaskularne. 2. i 3. Grupa 
 • Zabiegi endowaskularne. 4. Grupa 
 • Zabiegi endowaskularne. 5 Grupa
Leczenie ostrych zespołów wieńcowych, Świadczenia w zakresie kardiologii interwencyjnej – w tym: 
 • OZW - diagnostyka inwazyjna 
 • OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni
 • OZW - leczenie inwazyjne 
 • OZW - leczenie inwazyjne >7 dni i z chorobami współistniejącymi
 • OZW > 69 r.ż. lub z pw
 • OZW – leczenie zachowawcze
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu 
 • Angioplastyka wieńcowa balonowa
 • Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne
Świadczenia w zakresie kardiologii zachowawczej – w tym:
 • Zaawansowana niewydolność krążenia 
 • Niewydolność krążenia 
 • Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • Choroby zastawek serca > 17 r.ż
 • Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż
 • Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna (hospitalizacja jednodniowa)
Terapia z zastosowaniem automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji (Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego)

Terapia resynchronizująca (Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.)
 
Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*
* Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl