Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Stanowiska Rady Konsultacyjnej

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, odbyły się dwa posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM – 14 i 21 września 2009 roku, na których w drodze głosowania przyjęto wnioski następującej treści:

Posiedzenie z dn. 21.09.09

  • „Rada Konsultacyjna rekomenduje finansowanie ze środków publicznych chlorowodorku trazodonu o przedłużonym uwalnianiu (Trittico CR®) w leczeniu depresji, w ramach wykazu leków refundowanych w chorobach przewlekłych – choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe, z 30% odpłatnością i z ceną ustaloną na poziomie najtańszego leku w grupie SSRI.”
  • „Rada Konsultacyjna rekomenduje niefinansowanie ze środków publicznych warenikliny (Champix ®) w leczeniu uzależnienia od palenia tytoniu u dorosłych, w ramach wykazu leków refundowanych.”
  • „Rada Konsultacyjna rekomenduje finansowanie ze środków publicznych roztworu doustnego desloratadyny (Aerius®), leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki, w ramach wykazu leków refundowanych, pod warunkiem ustalenia limitu ceny leku na poziomie limitu dla loratadyny.”

Posiedzenie z dn. 14.09.09

  • „Rada Konsultacyjna rekomenduje finansowanie ze środków publicznych etanerceptu (Enbrel), adalimumabu (Humira) i infliksimabu (Remicade) w leczeniu łuszczycowego zapalenia  stawów (ŁZS), w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ.”
  • „Rada Konsultacyjna rekomenduje finansowanie ze środków publicznych chlorowodorku metadonu (Methadone Hydrochloride Molteni) w leczeniu bólu w chorobach nowotworowych, w ramach wykazu leków refundowanych wydawanych bezpłatnie.”

Ważne:  Na posiedzeniu 14 września Rada Konsultacyjna pracowała w starym trybie, sprzed wejścia w życie znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach. Co oznacza, że  rekomendacja  dla programu terapeutycznego w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów może nie spełniać ustawowych wymogów  do wydania decyzji  o jego finansowaniu, którą podejmuje Minister Zdrowia. Minister Zdrowia może ponownie zlecić opracowanie rekomendacji dla wyżej wymienionego programu terapeutycznego.

Szczegółowo opisane stanowiska dotyczące wyżej wymienionych wniosków opublikujemy w najbliższym czasie.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl