Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
21 posiedzenie Rady Przejrzystości

27 czerwca odbędzie się 21 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie dostępnych dowodów naukowych dla schematów dawkowania czynników krzepnięcia finansowanych ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

     1) Profilaktyczny program zapobiegania negatywnym skutkom nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI realizowany w gminach: Trawniki, Piaski, Mełgiew i Rybczewice w latach 2016-2017,
     2) Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
     3) Kropla zdrowia dla seniora - aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016-2018  (m. Radom).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl