Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
5 posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji

21 czerwca odbędzie się 5 posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji.

Porządek obrad obejmuje:

1) Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryfy dla świadczeń:

 • Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR),
 • Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT).

2) Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryfy dla świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:

 • B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne,
 • B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne.Z poważaniem.

3) Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryfy dla świadczenia „Hemodializa”.

4) Przygotowanie do wydania opinii ws. taryf dla wybranych świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej
     oraz leczenia ostrych zespołów wieńcowych (grupy JGP: E10 - E20, E23-E27).

5) Przygotowanie do wydania opinii ws. taryf dla świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:

 • „E34 Wszczepienie/wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-dwujamowego”,
 • „E36 Wszczepienie/wymiana CRT-D > 17 r.ż.”.

6) Przygotowanie do wydania opinii ws. taryf dla świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:

 • „Q01 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty”,
 • „Q42. Zabiegi endowaskularne. 2. Grupa”,
 • „Q43. Zabiegi endowaskularne. 3. Grupa”,
 • „Q44. Zabiegi endowaskularne. 3. Grupa”,
 • „Q45 Zabiegi endowaskularne. 5 Grupa”.

7) Przygotowanie do wydania opinii ws. taryf dla świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:

 • „E52 Zaawansowana niewydolność krążenia”,
 • „E53 Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw”,
 • „E54 Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw”,
 • „E56 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw”,
 • „E57 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw”,
 • „E61 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw”,
 • „E62 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw”,
 • „E73 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.”,
 • „E77 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.”.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl