Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Planowane posiedzenia Rady Konsultacyjnej

Rada Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych ustaliła, że w związku ze zmianą podstaw prawnych działania Agencji oraz Rady Konsultacyjnej, a także trybem wnioskowania o finansowanie ze środków publicznych technologii medycznych oraz zlecania przez Ministra Zdrowia ich oceny, posiedzenie Rady Konsultacyjnej w dniu 5 października nie może się odbyć. Terminy kolejnych posiedzeń wyznaczono na: 19 października, 9, 16 i 30 listopada oraz na 14 grudnia br.  Na posiedzeniu w dniu 19 października br. planowane jest omówienie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach wykazów leków refundowanych następujących technologii lekowych:

  • duloksetyna (Cymbalta® - Eli Lilly) w leczeniu epizodów dużej depresji,
  • rywaroksaban (Xarelto® - Bayer) w profilaktyce żylnej choroby zatorowo zakrzepowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowanej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

Z uwagi na zmianę podstaw prawnych działania Agencji oraz Rady Konsultacyjnej, na chwilę obecną, nie jest możliwe opracowanie planu pracy Rady Konsultacyjnej.”

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl