Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 2 nowych produktów rozliczeniowych:

  • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I
  • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ na świadczenia kontraktowane odrębnie.* Wycena została zróżnicowana w zależności od kosztu stosowanego do badania radiofarmaceutyku.

* Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 11,43 zł.

Obwieszczenie

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl