Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
AOTM przedłuża termin składnia wniosków o wpis na listę wykonawców

Dyrektor AOTM zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania wniosków o wpis na listę podmiotów dokonujących analiz związanych z oceną technologii medycznych.  Termin ich składania został przedłużony do 2 października br.
Warunkiem wpisania podmiotu na Listę wykonawców jest złożenie wniosku wraz z załącznikami, których wzory zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora AOTM nr 68 z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie analiz związanych z oceną technologii medycznych.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz oceny Zespołu ds. Zlecania Wykonania Analiz Związanych z Oceną Technologii Medycznych, Dyrektor Agencji do 16 października br. podejmie decyzję o wpisaniu podmiotu na Listę wykonawców.
Okres ważności wpisu wynosi 3 lata licząc od daty jej zatwierdzenia.
Więcej informacji oraz treść wniosku znajdą Państwo w tekście Zarządzenia.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl