Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
17 posiedzenie Rady Przejrzystości

30 maja odbędzie się 17 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TYSABRI (natalizumab), w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego".

Przygotowanie opinii w sprawie analizy dostępnych dowodów naukowych dla czynników krzepnięcia stosowanych w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z Hemofilią A i B".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program profilaktyki w zakresie wczesnej diagnostyki kardiomiopatii alkoholowej dla mieszkańców Radomia w 2016 r."
  • „Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowany do mężczyzn w wieku 50-69" (Gmina Mielno),
  • „Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowanego do mężczyzn powyżej 69 roku życia (badanie bez oznaczenia PSA)" (Gmina Mielno),
  • „Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowanego do mężczyzn powyżej 69 roku życia (badanie z oznaczeniem PSA)" (Gmina Mielno),
  • „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego".
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl