Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Rekomendacje wydane na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z 10.09.2009

2011

Nr uchwały
Nazwa uchwały
Pliki
22/2011
Zasadność finansowania ze środków publicznych w ramach wykazu leków refundowanych tafluprostu (Taflotan®) w leczeniu nadciśnienia ocznego bądź jaskry z otwartym kątem przesączania
41/2011
Finansowanie ze środków publicznych technologii lekowej Arixtra® (fondaparynuks) w leczeniu żylnych powikłao zakrzepowo-zatorowych u dorosłych pacjentów po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna, w ramach wykazu leków refundowanych

2010

Nr uchwały
Nazwa uchwały
Pliki
69/21/2010
Zasadność finansowania ze środków publicznych leku Tasmar® (tolkapon) w leczeniu choroby Parkinsona, w ramach wykazu leków refundowanych
65/20/2010
Zasadność finansowania leku Femoston Conti® (estradiolum + dydrogesteronum) stosowanego w hormonalnej terapii zastępczej, w ramach wykazu leków refundowanych
61/19/2010
Zasadność finansowania preparatu citalopram (Citaxin®) w leczeniu epizodów dużej depresji oraz zaburzeń lękowych uogólnionych, w ramach wykazu leków refundowanych
60/18/2010
Finansowanie ze środków publicznych parathormonu (Preotact®) w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie z grupy dużego ryzyka wystąpienia złamań, w ramach wykazu leków refundowanych
59/18/2010
Zasadność finansowania ze środków publicznych acamprosatum (Campral®) w leczeniu podtrzymującym abstynencję alkoholową u osób uzależnionych od alkoholu z jednocześnie prowadzoną psychoterapią, w ramach wykazu leków refundowanych
45/13/2010
Zasadność finansowania preparatu złożonego levodopum, carbidopum, entacaponum (Stalevo®) w chorobie Parkinsona, w ramach wykazu leków refundowanych
44/13/2010
Meloxicam (Movalis®) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
39/12/2010
(Beclonasal Aqua®) w zapobieganiu i leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego oraz naczynioruchowego nieżytu nosa
22/7/2010
tobramycinum (Bramitob®) w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej
18/6/2010
moxifloxacyna (AVELOX®) w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów w wieku 18 lat i starszych: zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalnego zapalenia płuc - oprócz ciężkich przypadków, ostrego bakteryjnego zapalenia zatok (prawidłowo zdiagnozowanego), zapalenia narządów miednicy mniejszej o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu
15/5/2010
kwetiapina (Seroquel XR®) w leczeniu objawów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
11/4/2010
eksenatyd (Byetta®) w leczeniu cukrzycy typu II
10/3/2010
modafinil (Vigil®) w leczeniu narkolepsji i hipersomnii idiopatycznej
Stanowisko poprawione – korekta pomyłki, powstałej przy redagowaniu macierzystego stanowiska
2/1/2010
prasugrel (Efient®) w leczeniu miażdżycy objawowej naczyń wieńcowych leczonej stentami metalowymi lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki, do 12 miesięcy od implantacji stentu w celu zapobiegania zakrzepom
1/1/2010
aceponian metylprednizolonu (Advantan®) w leczeniu wyprysku (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowego zapalenia skóry, wyprysku potnicowego, wyprysku niealergicznego, wyprysku u dzieci

2009

Nr uchwały
Nazwa uchwały
Pliki
29/10/26/2009
wodorowinian tolterodyny (Uroflow®) w leczeniu objawowym nadreaktywnego pęcherza moczowego
18/9/25/2009
cytrynian fentanylu w postaci tabletek podpoliczkowych (Effentora™) w leczeniu bólu przebijającego u pacjentów z chorobą nowotworową
17/9/25/2009
octan desmopresyny (Minirin Melt ®) w leczeniu pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u pacjentów powyżej 6 lat z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu
16/9/25/2009
kwetiapina (Seroquel®) w leczeniu objawów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej Rekomendacja
13/8/24/2009
takrolimus (Protopic®) w leczeniu umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dorosłych oraz u dzieci w wieku dwóch lat i powyżej w przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie, takie jak miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, lub występuje nadwrażliwość na glikokortykosteroidy
11/6/22/2009
torasemid (Diuver®) w leczeniu udokumentowanej niewydolności serca w klasach NYHA II – NYHA IV
10/6/22/2009
tibolon (Ladybon®) w leczeniu objawów niedoboru estrogenu u kobiet, które przeszły menopauzę ponad rok przed rozpoczęciem leczenia oraz w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia złamań, które nie tolerują lub u których istnieją przeciwwskazania do stosowania innych produktów wskazanych do stosowania w zapobieganiu osteoporozie
7/3/19/2009
duloksetyna (Cymbalta®) w leczeniu epizodów dużej depresji
6/3/19/2009
rywaroksaban (Xarelto ®) w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego
5/2/18/2009
roztwór doustny desloratadyny (Aerius®) w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki
4/2/18/2009
wareniklina (Champix ®) w leczeniu uzależnienia od palenia tytoniu u dorosłych
3/2/18/2009
chlorowodorek trazodonu o przedłużonym uwalnianiu (Trittico CR®) w leczeniu depresji
2/1/17/2009
chlorowodorek metadonu (Methadone Hydrochloride Molteni®) w leczeniu bólu w chorobach nowotworowych
54/16/2009
wykaz świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych
53/15/2009
bemiparyna (Zibor®) w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, z towarzyszącą zatorowością płucną lub bez, w trakcie ostrej fazy
52/15/2009
ryzedronian sodu (Risendros®) w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej
51/15/2009
szczepienia przeciw brodawczakowi ludzkiemu szczepionkami Silgard® i Cervarix® w profilaktyce zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
50/15/2009
leflunomid (Arava) w drugim rzucie leczenia aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, w ramach wykazu leków refundowanych
49/14/2009
solifenacyna (Vesicare®) w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego
48/14/2009
tafluprosta (Taflotan®) w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania oraz nadciśnienia ocznego
47/14/2009
kwetiapina (Ketrel®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
46/14/2009
lakozamid (Vimpat®) w leczeniu padaczki lekoopornej
55/13/2009
entekawir (Baraclude®) w leczeniu pierwszoliniowym przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u pacjentów wcześniej nieleczonych lekami przeciwwirusowymi
45/13/2009
beksaroten (Targretin®) w leczeniu skórnych chłoniaków T-komórkowych
44/13/2009
nebiwolol (Nedal®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz łagodnej i umiarkowanej niewydolności serca
43/11/2009
mekasermina (Increlex®) w leczeniu niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
42/11/2009
metoda fotoferezy pozaustrojowej (ECP)
41/11/2009
klofarabina (Evoltra®) w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży
40/11/2009
bromek metylonaltreksonu (Relistor®) w leczeniu zaparć poopioidowych u chorych leczonych paliatywnie z powodu chorób nowotworowych
39/11/2009
wyłonienie terapii inicjującej w terapeutycznym programie zdrowotnym „Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa”
38/11/2009
bewacyzumab (Avastin®) w leczeniu raka nerkowokomórkowego
37/11/2009
desloratadyna (Aerius®) w leczeniu alergicznego nieżytu nosa oraz pokrzywki
36/11/2009
peginterferon alfa-2a (Pegasys®) w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
35/11/2009
atomoksetyna (Strattera®) w leczeniu dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz u młodzieży z ADHD
33/10/2009
operacja stożka rogówki metodą cross-linking (X-linking)
32/10/2009
eksenatyd (Byetta®) w leczeniu cukrzycy typu 2
31/09/2009
lapatynib (Tyverb®) w terapii miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi po niepowodzeniu leczenia trastuzumabem
30/09/2009
I-FP-CIT (DaTSCAN®) SPECT w badaniu czynności układu dopaminergicznego mózgowia u pacjentów z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona
29/09/2009
arypiprazol (Abilify®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
28/09/2009
lamotrygina (Lamitrin®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
27/08/2009
chlorowodorek tramadolu z paracetamolem (Zaldiar®) w objawowym leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym
26/08/2009
anastrozol (Arimidex®) w leczeniu wspomagającym pierwszego rzutu wczesnego hormonozależnego raka piersi raka piersi we wczesnym stadium
25/08/2009
imikwimod (Aldara®) w leczeniu rogowacenia słonecznego, raka podstawnokomórkowego skóry oraz brodawek odbytniczo-płciowych
24/07/2009
chlorowodorek oksykodonu (OxyContin®) w leczeniu bólów nowotworowych i nienowotworowych
23/07/2009
toksyna botulinowa typu A (Botox®, Dysport®) w leczeniu spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu
22/07/2009
betahistyna (Betahistine PLIVA®) w leczeniu choroby Meniere`a
21/06/2009
aliskiren (Rasilez®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego
20/06/2009
agalzydaza beta (Fabrazyme®) w długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego
19/05/2009
sunitynib (Sutent®) w leczeniu zaawansowanego raka nerki z przerzutami
18/05/2009
propionian flutikazonu (Flixonase Nasule®) w leczeniu polipów nosa
17/05/2009
entakapon (Comtess®) w leczeniu zespołu i choroby Parkinsona
16/05/2009
rasagilina (Azilect®) w leczeniu zespołu i choroby Parkinsona
15/05/2009
rotygotyna (Neupro®) w leczeniu zespołu i choroby Parkinsona
14/04/2009
etanercept (Enbrel®), infliksymab (Remicade®) i adalimumab (Humira®) w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
13/04/2009
nelarabina (Atriance®) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową (T-ALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, po niepowodzeniu dwóch obowiązujących schematów leczenia, kwalifikujących się do przeszczepu szpiku kostnego
12/04/2009
walgancyklowir (Valcyte®) w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych przez okres do 100 dni po przeszczepie
11/03/2009
sitagliptyna (Januvia®) w leczeniu cukrzycy typu 2
10/03/2009
dichlorowodorek lewocetyryzyny (Xyzal®) w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa, całorocznego alergicznego nieżytu nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki
09/03/2009
cynakalcet (Mimpara®) w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą
08/02/2009
chlorowodorek bupropionu (Wellbutrin XR®) w leczeniu depresji typu MDD (major depression disorder)
07/02/2009
omalizumab (Xolair®) w leczeniu astmy oskrzelowej o ciężkim przebiegu opornej na leczenie
06/02/2009
pregabalina (Lyrica®) w leczeniu bólu neuropatycznego
05/02/2009
paliperidon (Invega®) w leczeniu schizofrenii
04/02/2009
nieinwazyjna wysokiej rozdzielczości koronarografia metodą tomografii komputerowej u pacjentów z pośrednim ryzykiem choroby wieńcowej
03/01/2009
ketoanalogi i aminokwasy (Ketosteril®) jako substytutu aminokwasów egzogennych w przewlekłej niewydolności nerek
02/01/2009
furoinian mometazonu (Asmanex Twisthaler®) w leczeniu podtrzymującym astmy oskrzelowej u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
01/01/2009
badanie USG z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego drugiej generacji Sonovue (CEUS) w diagnostyce obrazowej wątroby, nerek oraz zmian pourazowych narządów miąższowych

2008

75/20/2008
sulodeksyd (Vessel Due F®) w profilaktyce i leczeniu nefropatii cukrzycowej
74/20/2008
bemiparyna (Zibor®) w profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym
73/20/2008
eteksylan dabigatranu (Pradaxa®) w prewencji pierwotnej żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego
72/20/2008 fondaparynuks (Arixtra®) w przedłużonej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów po dużych zabiegach chirurgicznych
71/19/2008
insulina glargine (Lantus®) w leczeniu cukrzycy typu 1 oraz 2
70/19/2008
insulina detemir (Levemir Penfill®) w leczeniu cukrzycy typu 1 oraz 2
69/19/2008
insulina glulizynowa (Apidra®) w leczeniu cukrzycy typu 1 oraz 2
68/19/2008
dydrogesteron (Duphaston®) w leczeniu poronień zagrażających i nawracających
67/18/2008
modafinil (Vigil®) w leczeniu narkolepsji i hipersomnii idiopatycznej, w ramach programu terapeutycznego oraz wykazu leków refundowanych
66/18/2008
cetuximab (Erbitux®) w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu zaawansowanych miejscowo raków ustnej części gardła w 3 i 4 stopniu zaawansowania klinicznego u pacjentów z przeciwwskazaniami do radiochemioterapii opartej na cisplatynie
65/18/2008
tobramycyna (Bramitob®) w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej
64/17/2008
kwas zoledronowy (Zometa®) w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości oraz w prewencji zdarzeń kostnych u pacjentów z rakiem piersi, rakiem płuc, rakiem nerki lub innymi guzami litymi
63/17/2008
chlorowodorek sewelameru (Renagel®) w leczeniu hiperfosfatemii u dorosłych poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej
62/17/2008
peginterferon alfa-2a (Pegasys®) w leczeniu zapalenia wątroby typu B
61/17/2008
zonisamid (Zonegran®) w leczeniu wspomagającym u dorosłych pacjentów z padaczką lekooporną z napadami częściowymi przechodzącymi lub nieprzechodzącymi w napady uogólnione
60/17/2008
deksibuprofen (Seractil®) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz bólów pochodzenia mięśniowo – szkieletowego
59/16/2008
leczenie łagodnego rozrostu stercza przy pomocy wysokoenergetycznego lasera KTP
58/16/2008
flupirtyna (Katadolon®) w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa
57/16/2008 kapecytabina (Xeloda®) w leczeniu zaawansowanego raka żołądka
56/16/2008 sunitynib (Sutent®) w leczeniu raka nerki zaawansowanego lub z przerzutami
55/15/2008 paliwizumab (Synagis®) w profilaktyce zakażeń wirusem RS
54/15/2008 lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim
53/15/2008 nilotynib (Tasigna®) w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w przypadku nietolerancji lub oporności na uprzednie leczenie
52/15/2008
etanercept (Enbrel®), adalimumab (Humira®), infliksimab (Remicade®) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - terapia inicjująca w terapeutycznym programie zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia
51/15/2008 kwasy omega 3 (Omacor®) w prewencji wtórnej po zawale serca
50/14/2008 iwabradyna (Procoralan®) w leczeniu objawowej przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym i przeciwwskazaniami lub nietolerancją beta-adrenolityków
49/12/2008 propionian flutykazonu z salmeterolem (Seretide®) w leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających ß2-mimetyków
48/12/2008 ranibizumab (Lucentis®) w leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci AMD (zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem)
47/12/2008 temozolomid (Temodal®) w leczeniu glejaków złośliwych mózgu wykazujących wznowę lub progresję i w leczeniu nowozdiagnozowanych glejaków wielopostaciowych
46/12/2008 ranelinian strontu (Protelos®) w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgów i szyjki kości udowej u pacjentek powyżej 80 roku życia
45/12/2008 lanreotyd (Somatuline Autogel®) w leczeniu akromegalii u dorosłych
44/12/2008 trastuzumab (Herceptin®) w leczeniu wczesnego raka sutka
42/11/2008 octan glatirameru (Copaxone®) w leczeniu stwardnienia rozsianego
41/11/2008 bewacizumab (Avastin®) w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami
40/11/2008 trawoprost z timololem (DuoTrav®) w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, u których nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków ß-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn
39/11/2008 walsartan z hydrochlorotiazydem i telmisartan z hydrochlorotiazydem w leczeniu nadciśnienia tętniczego
38/10/2008 cynakalcet (Mimpara®) w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą
37/10/2008 chlorowodorek bupropionu (Zyban®) w leczeniu uzależnienia od tytoniu dla pacjentów po zawałach mięśnia sercowego poddanych zabiegom pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) lub przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA)
36/10/2008 estradiol z drospirenonem (Angeliq®) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie
34/10/2008 pegfilgrastim (Neulasta®) stosowany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów z chorobą nowotworową
33/09/2008 metylofenidat OROS (Concerta®) w leczeniu ADHD u dzieci i młodzieży
32/09/2008 nowe leczenie rehabilitacyjne i profilaktyka przyczynowa skolioz idiopatycznych
31/09/2008 abatacept (Orencia®) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, w tym przynajmniej jednym inhibitorem TNF alfa
30/09/2008 rosiglitazon (Avandia®) w leczeniu cukrzycy typu II
29/09/2008 erlotynib (Tarceva) w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
28/08/2008 fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH interfazowa) jako metoda wykrywania aberracji chromosomowych w diagnostyce prenatalnej u kobiet z grupy wysokiego ryzyka
27/08/2008 tobramycyna (Bramitob®) w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powySej
26/08/2008 leflunomid (Arava®) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
25/07/2008 daryfenacyna (Emselex®) w leczeniu zespołu nadreaktywnego pęcherza
24/07/2008 teryparatyd (Forsteo®) w leczeniu zaawansowanej osteoporozy pomenopauzalnej
23/07/2008 dazatynib (Sprycel®) w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
22/07/2008 sorafenib (Nexavar) w drugim rzucie leczenia zaawansowanego raka nerki
21/06/2008 alglukozydaza alfa (Myozyme®) w leczeniu choroby Pompego
20/06/2008 eksemestan (Aromasin®) w leczeniu zaawansowanego raka piersi
19/06/2008 pegaptanib sodu (Macugenu®) w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej
18/06/2008 eplerenon (Inspra®) w leczeniu pozawałowej niewydolności serca
17/05/2008 amlodypina/walsartan (Exforge®) w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego
16/05/2008 esomeprazol (Nexium®) w leczeniu choroby refluksowej przełyku, choroby wrzodowej współistniejącej z zakaSeniem Helicobacter pylori oraz u pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
15/04/2008 kapecytabina (Xeloda®) w leczeniu uzupełniającym po całkowitej resekcji pierwotnego raka okręSnicy w stadium III (stadium C wg Dukes’a)
14/04/2008 sunitynib (Sutent) w leczeniu zaawansowanego raka nerki z przerzutami
13/04/2008 atomoksetyna (Strattera®) w leczeniu ADHD u dzieci i młodzieży
12/04/2008 trastuzumab (Herceptin) w leczeniu adjuwantowym wczesnego raka sutka
11/03/2008 pankreatyna (Kreon 25000®) w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki
10/03/2008
budezonid (Entocort) w leczeniu choroby Leśniowskiego - Crohna
09/03/2008
budezonid (Budenofalk) w leczeniu choroby Leśniowskiego - Crohna
08/03/2008 lamiwudyna (Zeffix®) w leczeniu zapalenia wątroby
07/03/2008 telbiwudyna (Sebivo) w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u pacjentów dorosłych, HbsAg(+) i HbsAg(-)
06/02/2008 budezonid z formoterolem (Symbicort Turbuhaler) w leczeniu astmy oskrzelowej
05/02/2008 ranibizumab (Lucentis) w leczeniu pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem
04/02/2008 sulfataza iduronianu (Elaprase) w leczeniu mukopolisacharydozy typu II (Zespołu Huntera)
03/02/2008
omalizumab w leczeniu astmy alergicznej o ciężkim przebiegu
02/02/2008
temozolomid w leczeniu nowozdiagnozowanych glejaków wielopostaciowych oraz glejaków złośliwych wykazujących wznowę lub progresję po standardowym leczeniu
01/01/2008
bozentan (Tracleer®), epoprostenol (Flolan®), iloprost (Ventavis®), syldenafil (Revatio®) i treprostinil (Remodulin®) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego

2007

13/2007 termoablacja balonowa endometrium w leczeniu czynnościowych nadmiernych krwawień macicznych
12/2007 sunitynib (Sutent) w leczeniu nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
11/2007
paliwizumab w profilaktyce zakażeń RS
10/2007
drotrekogina alfa w leczeniu ciężkiej posocznicy
09/2007
alglukozydaza alfa w leczeniu choroby Pompego
08/2007
pregabalina w leczeniu bólu neuropatycznego
07/2007
pregabalina w leczeniu padaczki lekoopornej
06/2007
galsulfaza w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI
05/2007
cetuximab w leczeniu raków płaskonabłonkowych głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią
04/2007
sertindol w leczeniu schizofrenii
03/2007
kwetiapina w leczeniu schizofrenii
02/2007
zyprazydon w leczeniu schizofrenii
01/2007
terapie immunomodulujące w leczeniu stwardnienia rozsianego

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl