Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
15 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 maja odbędzie się 15 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • ESBRIET (pirfenidon), we wskazaniu: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J 84.1),
  • AFINITOR (ewerolimus), we wskazaniu: leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych, bez nadmiernej ekspresji lub amplifikacji HER2, po menopauzie, bez objawowego zajęcia narządów miąższowych, u których występuje nawrót po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy stosowanym w ramach terapii uzupełniającej – w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD-10 C.50)".

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku NEXAVAR (sorafenib), przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL,

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, zawierających substancje czynne: acidum mycophenolicum, azathioprinum, ciclosporinum, everolimusum, sirolimusum, tacrolimusum, ciclosporinum, colistinum, cyclophosphamidum, danazolum, itraconazolum, sirolimusum, sulfamethoxazolum + trimethoprimum, valganciclovirum, vigabatrinum

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl