Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
14 posiedzenie Rady Przejrzystości

9 maja odbędzie się 14 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku:

 1. PROLIA (denosumabum), we wskazaniu: osteoporoza po 55 roku życia u kobiet po menopauzie i u mężczyzn – po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfonianami lub z nietolerancją leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniem do doustnych bisfosfonianów.

Przygotowanie opinii w sprawie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla leków:

 1. NEULASTA (pegfilgrastinum), roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml, 1 amp.-strz. po 0,6 ml (z zab. igły),
 2. LONQUEX (lipegfilgrastinum), roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml, 1 amp.-strz. po 0,6 ml z urządzeniem zabezpieczającym.

Przygotowanie opinii w sprawie dostępności dowodów naukowych w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania dożylnych wlewów witaminy C w leczeniu chorób nowotworowych.

Przygotowanie opinii w sprawie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania analogów hormonu uwalniającego gonadotropinę (leuproreliny, gosereliny, triptoreliny) w zakresie wskazań innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj.:  profilaktyka niepłodności u kobiet w wieku rozrodczym leczonych cyklofosfamidem z powodu zagrażających życiu powikłań narządowych w przebiegu chorób autoimmunologicznych (np. w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, mieszanej choroby tkanki łącznej lub zapalenia naczyń).

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020” ,
 2. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla Gminy Biała Piska na lata 2016 - 2017” ,
 3. „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie” (miasto Konstancin-Jeziorna),
 4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla Gminy Pilzno na lata 2016-2018” .
 5. „Powiatowa Kampania Przeciwcukrzycowa” (powiat Mikołowski),
 6. „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci urodzonych w latach 2015 - 2017 w Gminie Biała Piska” ,
 7. „Program badań wad postawy u dzieci szkół  podstawowych i gimnazjum gminy Trzebownisko” ,
 8. „Nauka pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku szkolnym 2016-2017 oraz 2017-2018” ,
 9. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych w gminie Lutomiersk na lata 2016-2018”,
 10. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska”.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl