Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka

W dniu 14 października 2009r, w godz. 8.30-14.00 Agencja Oceny Technologii Medycznych organizuje seminarium dedykowane przedstawicielom przemysłu farmaceutycznego.
Agenda seminarium obejmuje:

  • stan prawny po wejściu w życie Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
  • funkcjonowanie Agencji w oparciu o w/w Ustawę
  • rola i funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej AOTM
  • proces przygotowania analiz do wniosku refundacyjnego
  • procedura oceny wniosków refundacyjnych obowiązująca w AOTM
  • uwagi do analiz załączonych do wniosków przekazywanych do AOTM
  • procedura oceny  programów zdrowotnych
  • wytyczne Oceny Technologii Medycznych w Polsce i na świecie  

Opłata rejestracyjna wynosi 800 zł. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać faxem na nr 022 566 7202 lub mailem na adres a.pajor@aotm.gov.pl do 30 września br.
Seminarium odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzieli Pani Aleksandra Pajor, e;mail a.pajor@aotm.gov.pl, tel. 22-566 72 49.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl