Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
11 posiedzenie Rady Przejrzystości

4 kwietnia odbędzie się 11 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku:

 1.  TIXTELLER (rifaksymina), we wskazaniu: leczenie podtrzymujące, mające na celu zmniejszenie częstości nawrotów epizodów jawnej encefalopatii wątrobowej u pacjentów powyżej lub równym 18 lat, w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej encefalopatii wątrobowej (ICD-10 G92)".

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:

 1. „Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb",
 2. „Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych",
 3. „Leczenie endodontyczne zęba stałego z niezakończonym rozwojem korzenia z zastosowaniem materiału typu MTA",
 4. „Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne",
 5. „Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem",

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, w zakresie leku:

 1. EVOLTRA (clofarabinum), we wskazaniach:
 • histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej - w trzeciej linii leczenia (ICD-10: D76.0),
 • ostra białaczka szpikowa - u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których zdiagnozowano pierwotnie oporną ostrą białaczkę szpikową lub jej pierwszą wznowę oporną na leczenie II linii oraz u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono drugą wznowę ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: C92.0).

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Zamość na lata 2016-2018",
 2. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek",
 3. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12. i 13. letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo",
 4. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 11-12 lat z terenu Gminy Wieruszów na lata 2016-2018",
 5. „Gminny program profilaktyczny z zakresu zapobiegania próchnicy zębów" (miasto i gmina Wronki),
 6. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół",
 7. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń",
 8. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie miasta Legnicy".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl