Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Szkolenie dla „przemysłu”

14 października 2009 r., w godz. 8.30-14.00 Agencja Oceny Technologii Medycznych organizuje seminarium dedykowane przedstawicielom przemysłu farmaceutycznego. Zakres seminarium obejmuje tematykę:

  • stan prawny po wejściu w życie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. z 2009 r. Nr 118, poz. 989)
  • funkcjonowanie Agencji w oparciu o w/w Ustawę
  • procedura oceny wniosków refundacyjnych obowiązująca w AOTM
  • procedura oceny  programów zdrowotnych
  • rola i funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej AOTM
  • proces przygotowania analiz do wniosku refundacyjnego
  • wytyczne Oceny Technologii Medycznych w Polsce i na świecie 

Szczegółowa agenda, miejsce seminarium oraz wysokość opłaty wraz z formularzem rejestracyjnym będą dostępne na stronie internetowej Agencji od 18 września b.r.
Szczegółowych informacji udzieli Pani Aleksandra Pajor, email a.pajor@aotm.gov.pl, tel. 22-566 72 49.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl