Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
9 posiedzenie Rady Przejrzystości

23 marca odbędzie się 9 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • SIMBRINZA (brinzolamide + brymonidine tartrate) we wskazaniu: obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP, ang. intraocular pressure,) u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie osiągnięto wystarczającego obniżenia IOP,
  • ERWINASE (kryzantaspaza, L-asparginaza erwinia) we wskazaniu: w ramach chemioterapii w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie pediatrycznych, z ostrą białaczką limfoblastyczną, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja") na pegylowaną asparaginazę pochodzącą z E. Coli.

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL zawierających substancje czynne:

  • acidum folicum, we wskazaniu: chorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem,
  • amlodipinum, nitrendipinum, we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe,
  • azathioprinum, we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
  • budesonidum, we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia,
  • colecalciferolum, risedronatum natricum, we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka,
  • cyclophosphamidum, we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl