Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
7 posiedzenie Rady Przejrzystości

7 marca odbędzie się 7 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmiany w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)", polegającej na zastąpieniu w kolumnie „Świadczeniobiorcy", w części nr 2: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnych cetuksymab oraz panitumumab", w punkcie „2.1 Kryteria Kwalifikacji", podpunktu nr 11 w brzmieniu: „potwierdzenie prawidłowego stanu genu KRAS (wykluczenie mutacji w kodonach 12 oraz 13 eksonu 1) oraz obecności białka EGFR w co najmniej 1% komórek nowotworowych" , następującym zapisem „potwierdzenie prawidłowego stanu genów KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. I 4. obu genów)".

Przygotowanie opinii dotyczącej dostępnych dowodów naukowych w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania trójlekowej terapii skojarzonej: sildenafil (SIL) + bosentan (BOS) + iloprost (ILO) w leczeniu pacjentów ze zdiagnozowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym, z jednoczesnym odniesieniem się do projektu opisu programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego iloprostem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) nadciśnieniem płucnym", zakładającego możliwość stosowania u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym trójlekowej terapii skojarzonej lekami zawierającymi substancje czynne: sildenafil, bosentan i iloprost.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności dalszej refundacji lub braku podstaw do dalszej refundacji bądź zmiany zakresu refundacji leków zawierających substancje czynne CETUKSYMAB i PANITUMUMAB w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)",

Przygotowanie opinii dotyczącej dostępnych dowodów naukowych w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania TRÓJLEKOWA TERAPIA SKOJARZONA: SILDENAFIL (SIL) + BOSENTAN (BOS) + ILOPROST (ILO) w leczeniu pacjentów ze zdiagnozowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym, z jednoczesnym odniesieniem się do opracowanego w .ww. zakresie przez prof. nadzw. dr hab. med. Marcina Kurzynę projektu opisu programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego iloprostem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) nadciśnieniem płucnym".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. "Zdrowe Serce dla Trzech Pokoleń" (woj. łódzkie)
    "Zdrowie serca dla trzech pokoleń" Program zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia" (woj. łódzkie)
  2. "Program profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Strzegom"
  3. "Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory".
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl