Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
6 posiedzenie Rady Przejrzystości

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Posiedzenie Rady Przejrzystości w dniu 22 lutego 2016 r. nie odbędzie się.

W związku z wydłużeniem procesu oceny wynikającej z konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawców analiz, prezentacja wyników AWA dotyczących zastosowania produktów leczniczych INCRUSE (umeclidyniowy bromek) oraz METOPIRONE (metyrapon) - nie jest możliwa w zaplanowanym terminie tj. w dniu 22 lutego br.

22 lutego odbędzie się 6 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1.  INCRUSE (umeclidyniowy bromek) we wskazaniu: podtrzymujące leczenie rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP),
  2. METOPIRONE (metyrapon) we wskazaniu: leczenie zespołu z endogennym zespołem Cushinga - w ramach programu lekowego „Leczenie metyraponem pacjentów z hiperkortyzolemią (ICD 10: E24.0 E24.3 E24.8 E24.9)".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów" (miasto Grudziądz),
  2. „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk",
  3. „Piękny uśmiech na lata - program zdrowotny dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów - I etap",
  4. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych".
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl