Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
5 posiedzenie Rady Przejrzystości

15 lutego odbędzie się 5 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. NAGLAZYME (galsulfasum) w ramach programu lekowego „Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux-Lamy) (ICD-10 E 76,2)".

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku VFEND (voriconazolum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj.: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybicą u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności.

 1. INCRUSE (umeclidyniowy bromek) we wskazaniu: podtrzymujące leczenie rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Stosowanie preparatu limfocytów TREGS u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (programów zdrowotnych)", jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego",
 • „Program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego",
 • „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego",
 • „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lubomierz na lata 2016-2018",
 • „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Ustroń na lata 2016-2018",
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin na lata 2016-2020",
 • „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli",
 • „Program edukacyjno-profilaktyczny - wczesna diagnostyka chorób tarczycy" (powiat Bieruńsko-Lędziński),
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt",
 • „Program polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom, dla dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu Miasta Gniezna",
 • „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",
 • „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom" (gmina Smętowo Graniczne).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl