Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
3 posiedzenie Rady Przejrzystości

25 stycznia odbędzie się 3 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Gietrzwałd w 2016 r.",
  2. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) dla miasta Gorlice na lata 2016-2018",
  3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2020 dla Gminy Rybno",
  4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci z Gminy Jawor na lata 2016-2017".

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu leczniczego, zawierających substancje czynne: amiloridum + hydrochlorothiazidum, carbamazepinum, gabapentinum, ketoprofenum, carbamazepinum, lamotriginum, carvedilolum, ciclosporinum, colecalciferolum (vit. D3), dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum, dexamethasonum, doxazosinum, furosemidum, hydrocortisonum, ketoconazolum, lansoprazolum, omeprazolum, pantoprazolum, levodopum + benserazidum, levodopum + carbidopum, metoprololum, mycophenolas mofetil, octreotidum, phenoxymethylpenicillinum, prednisolonum, prednisonum, propafenonum, sulfasalazinum, theophyllinum, valganciclovirum.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl