Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
1 posiedzenie Rady Przejrzystości

7 stycznia odbędzie się 1 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. XOLAIR (omalizumab) we wskazaniu: leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej omalizumabem zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie ciężkiej, opornej na leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej ICD-10:L50.1".
  2. OPDIVO (niwolumab) we wskazaniu: leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem (ICD-10 C43).
  3. KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu: zgodnym z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych pembrolizumabem (ICD-10 C43)".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1.  „Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy dla dzieci klas I i II zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień",
  2. „Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień" (m. Zabrze),
  3. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z elementami profilaktyki uzależnień" (m. Zabrze),
  4. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze",
  5. „Program profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości u dzieci klas V i VI Szkoły Podstawowej z elementami profilaktyki uzależnień" (m. Zabrze).

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl