Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
39 posiedzenie Rady Przejrzystości

28 grudnia odbędzie się 39 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego:

  • „Przezskórna balonowa angioplastyka tętnic płucnych w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego"

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • REPATHA (ewolokumab) we wskazaniach: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej z utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL > lub = 160mg/dl pomimo intensywnej terapii statynami (FH); leczenie hipercholesterolemii z utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL > lub = 160mg/dl pomimo intensywnej terapii statynami po zdarzeniu sercowo-naczyniowym (SP); leczenie hipercholesterolemii z utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL > lub = 160mg/dl w przypadku nietolerancji statyn po zdarzeniu sercowo-naczyniowym (SI+SP)
  • PERJETA (pertuzumab) we wskazaniu: zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka piersi (ICD10: C 50)"

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie leku ENTOCORT (budesonidum) we wskazaniach: postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; mikroskopowe zapalenie jelit.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepianie endoprotez"
  • „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Gminie Słupsk"
  • „Programy profilaktyki zakażeń HPV" (gm. Giżycko)
  • „Programy profilaktyki zakażeń HPV" ( m. Żary)
  • „Zwiększenie dostępności do świadczeń higienistki/pielęgniarki szkolnej w placówkach na terenie Miasta Mysłowice"

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl