Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
37 posiedzenie Rady Przejrzystości

14 grudnia odbędzie się 37 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku:

 • CARBAGLU (kwas kargluminowy) we wskazaniu: leczenie hiperamonemii spowodowanej pierwotnym niedoborem syntazy N - acetyloglutaminianowej,
 • ERIVEDGE (wismodegib) we wskazaniu: miejscowo zaawansowany rak podstawnokomórkowy skóry lub objawowy rak podstawnokomórkowy z przerzutami odległymi (ICD-10 C44),
 • HYQVIA 100 (immunoglobulinum humanum normale), we wskazaniu: leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.8, D80.9, D81.9; D82 w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83 w tym: D83.0, D83.1, D83.8, D83.9; D89.9).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „PRZEZSKÓRNA BALONOWA ANGIOPLASTYKA TĘTNIC PŁUCNYCH W LECZENIU ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO", jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia:

 • „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020",
 • „Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018".

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa",
 • „Program profilaktyki szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia" (miasta Zduńska Wola)
 • „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo",
 • „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim",
 • „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wiązów na lata 2016-2020",
 • „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa",
 • „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej oraz profilaktyki osteoporozy starszych mieszkańców Gminy Jemielnica na lata 2016-2018",
 • „»Postawa to podstawa« - Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia".
 • „Program profilaktyki cukrzycy dla dzieci z gminy miasto Zduńska Wola na lata 2016-2017",
 • „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu Gminy Wieruszów na lata 2016-2018".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl